Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

I

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Thành phố Phủ Lý gồm 09 đại biểu

01

Lê Thị Thủy

Tỉnh ủy Hà Nam

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

02

Bùi Văn Hoàng

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

03

Nguyễn Quốc Hùng

Công an tỉnh Hà Nam

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

04

Nguyễn Đức Toàn

Thành ủy Phủ Lý

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

05

Phạm Văn Tạo

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh

06

Lê Nguyên Ngọc

Sở Công Thương

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

07

Đinh Văn Hồng

Công ty TNHH Thi Sơn;

Công ty TNHH Xuân Tùng,

Công ty cổ phần Châu Giang

Chủ tịch Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị

08

Ứng Thị Đảm

Đảng ủy phường Hai Bà Trưng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng

09

Nguyễn Quang Vinh

Phường Thanh Châu

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thanh Châu

 

Tổ trưởng:  Đại biểu Nguyễn Đức Toàn

 

Tổ phó:      Đại biểu Phạm Văn Tạo

II

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kim Bảng gồm 07 đại biểu

01

Đinh Thị Lụa

Tỉnh ủy Hà Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

02

Phạm Hồng Sơn

Huyện ủy Kim Bảng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bảng

03

Nguyễn Văn Lượng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

04

Đinh Văn An

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

05

Trần Thế Kính

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó viện trưởng VKSND tỉnh

06

Nguyễn Hải Long

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

07

Phạm Thị Thu Giang

Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam

 

Tổ trưởng:  Đại biểu Phạm Hồng Sơn

 

Tổ phó:      Đại biểu Nguyễn Văn Lượng

III

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Thị xã Duy Tiên gồm 09 đại biểu

01

Trương Quốc Huy

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

02

Lê Hồng Quân

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

03

Phạm Hồng Thanh

Thị ủy Duy Tiên

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy  Duy Tiên

04

Đỗ Văn Quang

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Phó Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

05

Nguyễn Đức Mạnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

06

Nguyễn Thị Vân Giang

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

07

Bùi Trung Hiếu

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh

08

Phạm Thị Tiền Giang

Hội Nông dân Thị xã Duy Tiên

Chủ tịch Hội nông dân Thị xã Duy Tiên

09

Nguyễn Thị Thịnh

HTX Nông nghiệp và dịch vụ Mục Đồng

Kinh doanh

 

Tổ trưởng:  Đại biểu Phạm Hồng Thanh

 

Tổ phó:      Đại biểu Bùi Trung Hiếu

IV

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Lý Nhân gồm 10 đại biểu

01

Nguyễn Anh Chức

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

02

Trần Thị Ngân

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

03

Đinh Văn An

Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân

Chánh án, Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân

04

Trần Đức Thuấn

Huyện ủy Lý Nhân

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lý Nhân

05

Trương Công Khải

Sở Nội vụ

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

06

Phạm Anh Tuấn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GĐ và ĐT

07

Đỗ Thị Dung

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh

08

Trần Thanh Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

09

Nguyễn Thị Thu Hường

Bưu điện tỉnh Hà Nam

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam

10

Lê Thị Mai (nhà sư Thích Đàm Mai)

Chùa Khai Trung, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

UV Ban pháp chế TW GHPG VN; UV TT, Trưởng ban Pháp chế, phó Trưởng ban Hoằng pháp, phó Trưởng ban Kinh tế, Trưởng ban Kiểm soát Ban Ni giới giáo hội Phật giáo tỉnh; Trụ trì chùa Khai Trung

 

Tổ trưởng:  Đại biểu Trần Đức Thuấn

 

Tổ phó:      Đại biểu Đỗ Thị Dung

V

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bình Lục gồm 08 đại biểu

01

Đặng Thanh Sơn

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

02

Trần Xuân Dưỡng

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

03

Đào Đình Tùng

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

04

Nguyễn Anh Tuấn

Sở Tài Chính

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

05

Phạm Quốc Tuấn

UBND Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Chủ tịch UBND Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục

06

Lê Xuân Huy

Huyện ủy Bình Lục

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bình Lục.

07

Nguyễn Kim Chi

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

08

Phạm Thị Thúy

Công ty TNHH Hà Phương

Doanh nhân

 

Tổ trưởng:  Đại biểu Lê Xuân Huy

 

Tổ phó:      Đại biểu Nguyễn Kim Chi

VI

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Thanh Liêm gồm 07 đại biểu

01

Nguyễn Đức Vượng

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

02

Nguyễn Minh Tiến

Huyện ủy Thanh Liêm

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm

03

Phạm Thị Bích Ngọc

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

04

Lê Hoàng Thuyên

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN và PTNT

05

Trần Ngọc Nam

Tỉnh đoàn Hà Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn  Hà Nam

06

Trịnh Hồng Phong

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BCHQS tỉnh Hà Nam

07

Trần Thị Vi

Không

 

 

Tổ trưởng:  Đại biểu Nguyễn Minh Tiến

 

Tổ phó:      Đại biểu Phạm Thị Bích Ngọc

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh cập nhật thông tin các tổ đại biểu ngày 07/07/2021

Phòng Tổng hợp-Thông tin-Dân nguyện


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 383
  • Trong tuần: 2,711
  • Tất cả: 422,727
Đăng nhập