Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thanh Liêm ​

Ngày 28/4/2021, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021 - 2026 tỉnh Hà Nam do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Tham dự Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cán bộ Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,

Phó Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu tại hội nghị

        Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử huyện Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm có 02 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 07 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 108 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn và 111 tổ bầu cử. Đến nay, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Liêm và Ủy ban bầu cấp xã ra Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, cấp xã ở từng đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện, trong đó công bố danh sách 52 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; danh sách 691 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Tổng số cử tri toàn huyện được niêm yết tính đến ngày 21/4/2021 là 88.946 người. Công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được đảm bảo, Ủy ban bầu cử huyện đã cấp phát xong con dấu của các tổ chức bầu cử và dấu phục vụ công tác bầu cử; chuẩn bị đủ hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ; tài liệu phục vụ bầu cử, in ấn tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã và xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện khi có tình hình, diễn biến phức tạp xảy ra.

Để công tác bầu cử trên địa bàn huyện đạt kết quả yêu cầu đề ra, Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện tích cực thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao; Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử, kịp thời, đúng quy định.


Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra các tài liệu

 phục vụ công tác bầu cử

        Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh ghi những nhận kết quả của Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Liêm  đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Liêm, các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn, đảm đảo tiến độ, thời gian theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cử tri và người dân nhận thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cử tri trong cuộc bầu cử, phát huy quyền làm chủ của người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền; tăng cường tuyên truyền về tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, khu dân cư; chú trọng công tác tập huấn cho các tổ bầu cử; rà soát biến động cử tri đi học tập, làm ăn ở địa phương khác, cử tri làm việc tại các công ty, Khu công nghiệp trên địa bàn; Niêm yết công khai danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND đảm bảo thống nhất; tổ chức tập huấn cho các ứng cử viên về xây dựng chương trình hành động, cách thức vận động bầu cử. Đồng thời, đề nghị huyện cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết đơn thư tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định phòng chống dịch COVID-19, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, thực sự là ngày hội toàn dân.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 526
  • Trong tuần: 2,854
  • Tất cả: 422,870
Đăng nhập