Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Chiều ngày 02/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp

      Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo đề xuất nội dung ban hành nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh. 

      Theo dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) HĐND tỉnh dự kiến tổ chức trong 01 ngày ( ngày 13/7/2021) tại hội trường UBND tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, kỳ họp xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Về việc dự kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam, nguồn vốn ngân sách trung ương; chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sự cố nứt, lún sụt để tả Đáy thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm (Đoạn từ K129+000-K132+554); điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 dự án đầu tư công (3 dự án giao thông, 4 dự án thuỷ lợi)…Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 (kỳ họp thứ 3) HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 1,5- 2 ngày (ngày 26/7-27/7/2021) tại hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp xem xét báo cáo của các cơ quan theo Luật định; tiến hành thảo luận tại Tổ và hội trường đối với các văn bản trình kỳ họp; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và họp Tổ đại biểu dự kiến vào ngày 14/7/2021.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, đề xuất nội dung ban hành nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh.

       Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, tham gia góp ý vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; đề xuất ban hành nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành các nghị quyết dự kiến trình tại các kỳ họp.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh thống nhất một số nội dung: Thống nhất công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ chuyên đề (kỳ họp thứ 2 ), thời gian tổ chức kỳ họp ngày 13/7/2021; kỳ họp xem xét, thông qua các Nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh: kế hoạch, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương; chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sự cố nứt, lún sụt để tả Đáy thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm; điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 dự án đầu tư công (3 dự án giao thông, 4 dự án thuỷ lợi); quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý; quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam; Quy định  việc xử lý  các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy có hiệu lực; Quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luận viên, vận đng viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam; Giao bổ sung và điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hà nam năm 2021; Quy định mức thua, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022.

     Thống nhất công tác chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2021, thời gian tổ chức kỳ họp trong 1,5- 2 ngày (từ 26/-27/7/2021); tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp (ngày 14/7/2021); các Nghị quyết được xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm 2021 gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất bổ sung, điều chỉnh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Về đồ án Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu du lịch Tam Chúc; Định mức hỗ trợ đối với một số hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

       Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tích cực, chủ động xây dựng dự thảo các nghị quyết, các báo cáo, tờ trình đảm bảo các mốc thời gian theo kế hoạch tổ chức kỳ họp, phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 773
  • Trong tuần: 6,796
  • Tất cả: 678,806
Đăng nhập