Phiên họp tháng 02/2022 Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh XIX (Kỳ họp chuyên đề); đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022 và thời gian tới.

Sáng ngày 18/02/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 02/2022 thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh XIX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp;

Tham dự phiên họp có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Thành viên Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

thay mặt UBND tỉnh báo cáo các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX

Về nội dung thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh XIX (kỳ họp chuyên đề), đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt UBND tỉnh báo cáo các nội dung dự kiến trình kỳ họp: Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư công; các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; Nghị quyết về hỗ trợ vốn NSTW cho công trình Trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 chưa giải ngân hết sang năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương; Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (lần 2); Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh (lần 2); Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết ban hành quy chế thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách địa phương thực hiện nghiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù trong khen, thưởng đối với tổ chức, cá nhân chấp hành bàn giao mặt bằng sớm trước thời hạn quy định khi nhà nước thu hồi đất; tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng; Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, chủ trương và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở các nội dung đề xuất tổ chức kỳ họp chuyên đề, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận làm rõ các căn cứ, cơ sở pháp lý và nhất trí về sự cần thiết tổ chức kỳ họp chuyên đề. Kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thống nhất một số nội dung: Thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp đầu tháng 4/2022; các nội dung đề xuất nhằm giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội… Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát kịp thời, đầy đủ các nội dung để trình kỳ họp. Chủ động phối hợp, chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của

Thường trực HĐND tỉnh tháng 01/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2022; nhiệm vụ công tác tháng 02/2022 và trong thời gian tới. Trên cơ sở báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh theo Quy chế phối hợp, trong tháng 01/2022, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp nhận và giải quyết đơn thư theo đúng quy định. Hoạt động điều hòa phối hợp giữa hai kỳ họp tiếp tục được quan tâm thực hiện. UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời chỉ đạo, thực hiện các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; quan tâm giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của HĐND các cấp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân phản ánh tới các cơ quan chức năng;…

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận phiên họp thường kỳ tháng 02/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2022 và thời gian tới, phiên họp thống nhất một số nội dung trọng tâm. Trong đó có việc chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh; triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh; giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch giám sát năm 2022; Tham dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021 và các nội dung công tác năm 2022; Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đại biểu, Tổ đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; nhất là hoạt động giám sát thường xuyên của các Tổ đại biểu gắn với địa bàn ứng cử …

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Kết luận nội dung phiên họp thường kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong tháng 01/2022, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, vui tươi, tiết kiệm; đảm bảo chu đáo các điều kiện để đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ hội Tịch Điền, các sự kiện đầu năm; triển khai, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ theo Quy chế đã ký kết; tập trung đôn đốc, theo dõi, giám sát và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật…

 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ đúng quy định; Tập trung tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhất là các nghị quyết liên quan phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chủ trương các dự án đầu tư công, các cơ chế, chính sách liên quan đến số đông người dân, liên quan đến doanh nghiệp. Thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định nguồn vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của Trung ương, quan tâm các địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh; Xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài, chưa tập trung giải quyết hiệu quả; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tăng cường công tác giám sát, theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương; giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định…

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 556
  • Trong tuần: 6,503
  • Tất cả: 714,608
Đăng nhập