Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 04 năm 2022

Ngày 26/4/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 04/2022. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh và Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng,  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác

của Thường trực HĐND tỉnh tháng 3,4/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5  và thời gian tới

Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 3,4/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và thời gian tới. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh tháng 3,4/2022.

Về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 3,4/2022 Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) đảm bảo chất lượng, đúng quy trình; kỳ họp đã thông qua 38 Nghị quyết để đảm bảo công tác quản lý, điều hành của chính quyền, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; đồng thời, thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp có việc, có đơn vị chưa chủ động, một số nội dung trình tại kỳ họp chưa đảm bảo tiến độ thời gian; chất lượng dự thảo Nghị quyết có nội dung còn hạn chế..

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2022 và thời gian tới, phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã đề ra theo kế hoạch năm 2022, nhất là giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung giải quyết những kiến nghị có tính bức xúc, kéo dài, có điều kiện giải quyết song chưa tập trung giải quyết; tăng cường phối hợp chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chuẩn bị các điều kiện, phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh; hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đôn đốc, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ; triển khai giám sát chuyên đề theo kế hoạch năm 2022…

 

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, đại biểu phát biểu thảo luận tập trung vào đánh giá kết quả công tác tháng 3,4/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và thời gian tới và ý kiến, kiến nghị tại địa phương cần đề nghị HĐND,UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ: vấn đề ô nhiễm môi trường khu Tây Đáy, việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

          Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của các cơ quan đã đạt được trong tháng 3, 4/2022. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện  một số nội dung: Tập trung chuẩn bị kỹ nội dung Phiên họp giải trình tháng 5/2022; hội nghị thống nhất, nội dung chương trình và phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh; hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tăng cường công tác giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, nhất là tiến độ thực hiện các nghị quyết về các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; phối hợp giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định; các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh có hình thức phù hợp để thông báo về kết quả kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh đến cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 497
  • Trong tuần: 6,444
  • Tất cả: 714,549
Đăng nhập