Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh.

Ngày 16/5/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động Thương binh & Xã hội, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tư pháp; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH &HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

             Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo đề xuất danh mục nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh.

 Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX được tổ chức trong 2,5 ngày (từ 06/7 - 08/7/2022) tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp, phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ngành theo quy định; xem xét thông qua các Nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến gồm 21 Nghị quyết.

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, dự kiến trong ½ ngày từ ngày 01-03/6/2022, hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp đảm bảo điểu kiện phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri; các nội dung trình tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thống nhất một số nội dung: Thời gian tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri ( trong khoản từ ngày 01-03/6/2022); thời gian tổ chức Kỳ họp trong 2,5 ngày (trong khoảng đầu tháng 7/2022); về nội dung kỳ họp trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo tiến độ. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và Kỳ họp; kịp thời nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham gia thảo luận các nội dung dự thảo nghị quyết, tờ trình; các nội dung cần lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động, của nhân dân và các công tác phối hợp chuẩn bị trước, trong và sau Kỳ họp; phối hợp tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách, nghị quyết ban hành, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản trình tại Kỳ họp, thực hiện thẩm tra các nội dung theo lĩnh vực được phân công. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị địa điểm tiếp xúc cử tri; tổ chức nghiên cứu tài liệu tích cực thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp. Các Đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử; chủ động nghiên cứu tài liệu Kỳ họp, tích cực thảo luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình Kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 6,351
  • Tất cả: 714,456
Đăng nhập