Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

          Ngày 16/5/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, nhà ở cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động, Thương binh & Xã hội, Xây dựng, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động- Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH &HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

          Tại phiên họp, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn phiên họp. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 báo cáo, giải trình tại phiên họp

         Theo báo cáo của UBND tỉnh: Về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo: Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đổi với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh đã xây dựng các Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng; hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015; chỉ đạo các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đề án, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện, có chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức, thực hiện các Đề án, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, giúp gia đình chính sách, hộ nghèo ổn định cuộc sống; người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước. Đối với nhà ở cho công nhân, toàn tỉnh có 14 cụm công nghiệp và 07 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, UBND tỉnh đã và đang triển khai đầu tư, xây dựng 06 dự án nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội, đã từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh

        Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho gia đình người có công, hộ nghèo, nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc và vấn đề đặt ra đó là: công tác quản lý, theo dõi hồ sơ, phối hợp hoàn thiện các thủ tục về hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo còn nhiều khó khăn; số lượng dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh vẫn còn ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu hiện nay và trong thời gian tới..

        Tại phiên giải trình, trên cơ sở các nội dung đã được Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo, các đại biểu HĐND tỉnh đã đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh là Giám đốc các Sở, ngành: Lao động- Thương binh & Xã hội, Xây dựng báo cáo, giải trình về một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến trách nhiệm quản lý của ngành như: đề nghị cơ quan có thẩm quyền nâng mức hỗ trợ kinh phí xây mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn; bổ sung thêm thành phần tham gia xác nhận việc xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng có thêm phòng chuyên môn của huyện (Phòng LĐTBXH, phòng KTHT) để thể hiện được trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc kiểm tra nhà ở sau khi hoàn thành; khó khăn, vường mắc trong trong việc triển khai chính sách về hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo và giải pháp để các đề án triển khai đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; công tác quy hoạch và bố trí quỹ đất triển khai các dự án nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện, nguồn lực xây nhà ở cho CNLĐ, nhằm góp phần thu hút lao động, giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực; đồng thời giúp CNLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

        Cùng tham gia báo cáo, trả lời phiên giải trình đối với những vấn đề có liên quan có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Phiên giải trình diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, cầu thị. Qua giải trình, Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắng trao đổi, làm rõ những kết quả đã đạt được, những nguyên nhân, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các đại biểu đã nêu, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

         Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, nhà ở cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

        Trong thời gian tới, để các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, nhà ở cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp được thực hiện hiệu quả, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ trong lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ xây dựng được từ 5.000 đến 10.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ đảm bảo hiệu quả.

         Đề nghị UBND tỉnh rà soát, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của tỉnh; sớm cụ tổ chức thực hiện Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; rà soát kỹ nhu cầu thực tế, xây dựng Đề án thu hút phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh; rà soát để bảo đảm số liệu chính xác về các hộ gia đình, người có công, người nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở; xác định mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất định mức chung đối với các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện chính sách đảm bảo minh bạch, dân chủ, công khai, kịp thời; chỉ đạo các sở, ngành chức năng nghiên cứu xử lý kịp thời các vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, nhất là ở Bình Lục với các đối tượng đã chuyển từ hình thức sửa chữa sang xây nhà mới và các hộ nghèo tự bỏ kinh phí để xây dựng nhà ở. Ngoài ra, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh để có nguồn lực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo và xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

 Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người nghèo về nhà ở, việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 518
  • Trong tuần: 6,465
  • Tất cả: 714,570
Đăng nhập