Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022

Ngày 16/6/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6/2022. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thành viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Lao động - Thương binh & Xã hội, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Ban Quản lý các KCN tỉnh; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng,  Ủy viên  BCH  Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo

kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 5,6/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng trong thời gian tới

Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 5, 6/2022, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 5, 6/2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung, tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 ( kỳ họp chuyên đề ) của HĐND tỉnh, kỳ họp đã thông qua 05 nội dung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 24 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp ý kiến của cử tri tại các địa phương gửi Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan xem xét, xử lý, trả lời cử tri và nhân dân tại kỳ họp; Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; tiếp nhận, chuyển đơn thư, khiếu nại của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế, Trong đó, tập trung phối hợp giải quyết công việc các kỳ họp, công việc thường xuyên, đột xuất giữa hai kỳ họp: như cho ý kiến đối với các tờ trình do UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân trong tỉnh; đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình đối với lãnh đạo UBND, các thành viên UBND tỉnh về về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, nhà ở cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực; Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc phối hợp trong chỉ đạo giải quyết; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa quyết liệt; việc giải quyết của cơ quan chức năng có nội dung còn chưa hiệu quả, chưa có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để xử lý một số tồn tại, vướng mắc kéo dài (như việc cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn đổi, cấp GCNQSD đất cho một số hộ dân khu vực dự án Khu đô thị Nam Châu Giang, đất dịch vụ 7%, xử lý xe quá tải trọng, nước sạch Minh Anh,…).

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

báo cáo tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tình hình chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc năm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.  

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận

Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, các vị đại biểu dự phiên họp thảo luận tập trung vào đánh giá kết quả công tác tháng 5, 6/2022, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có công tác quy hoạch, GPMB, thi công một số dự án, tiến độ hoàn thiện thủ tục và giải ngân vốn đầu tư công

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

           Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của các cơ quan đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung: Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả nhất là việc thực hiện các cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư công; hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai đầu tư, thi công các Dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài; phối hợp chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định; Tăng cường giám sát, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tập trung vào công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chính sách liên quan đến người dân,doanh nghiệp; duy trì nề nếp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Các Đại biểu, Tổ đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước Cử tri, Nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; nhất là, công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư công, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp./.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 6,454
  • Tất cả: 714,559
Đăng nhập