Khối Thi đua Tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022

Ngày 28/12/2021, tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Khối Thi đua Tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trưởng khối thi đua Tổng hợp; Trần Quang Nguyên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, phó trưởng khối thi đua tổng hợp; Lãnh đạo sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của  cơ quan, đơn vị khối thi đua tổng hợp.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 tiếp tục là năm chịu nhiều tác động bất lợi bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Năm 2021, các đơn vị trong Khối Thi đua Tổng hợp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị, khơi dậy tiềm năng, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong năm 2021 là trưởng khối thi đua đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra và không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức hội, đoàn thể của cơ quan Văn phòng, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức… Công tác theo dõi, chấm điểm một số nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của các đơn vị được thực hiện khách quan, công bằng, bảo đảm theo quy định. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng Khối thi đua, phát biểu tại hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, năm 2021, các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Hà Nam đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, có giải pháp động viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, công chức, người lao động hăng hái, trách nhiệm trong công tác hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ bổ sung, đột xuất, các chương trình, đề án trong năm…

Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị thành viên của Khối Thi đua Tổng hợp cơ bản nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021, nhất là những kết quả đạt được trong điều kiện chịu tác động của Đại dịch Cvid-19. Bên cạnh đó, cũng phân tích làm rõ thêm một số mặt hạn chế như việc triển khai các hoạt động bề nổi; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ thi đua; việc đưa các sáng kiến, kinh nghiệm vào ứng dụng thực tế.

Trong  năm 2022, Khối Thi đua tổng hợp sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả trong xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng… 

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Khối Thi đua Tổng hợp đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, nhất là trong bối cảnh năm 2021 về khối lượng công việc nhiều và cả nước phải trải qua những đợt dịch Covid-19 kéo dài. Trong điều kiện đó, Khối đã có nhiều đóng góp, nổi bật như đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Khối góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù vậy, công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của Khối vẫn còn những nội dung cần quan tâm khắc phục như: vẫn chưa được quan tâm đúng mức, công tác phối hợp tổ chức các phong trào chung giữa các đơn vị của Khối còn hạn chế; việc động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình chưa kịp thời. Vì vậy trong năm 2022, các đơn vị trong Khối cần nhìn nhận lại kết quả, hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022. Các đơn vị cần quan tâm hơn đến công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là công cụ hữu hiệu để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng môi trường làm việc dân chủ, khuyến khích sáng tạọ, cống hiến đoàn kết vươn lên. Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị các đơn vị trong Khối thi đua tổng hợp đã tổ chức bình xét thi đua năm 2021 và giới thiệu, đề xuất đơn vị trưởng khối, phó trưởng khối thi đua năm 2022. Theo đó năm 2022, đảm nhiệm vai trò Trưởng Khối thi đua là Văn phòng UBND tỉnh và Phó Trưởng Khối thi đua là Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 412
  • Trong tuần: 6,359
  • Tất cả: 714,464
Đăng nhập