Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân tổ chức kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp chuyên đề ) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng ngày 22/3/2021, Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân tổ chức kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp; tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể của huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

Tại kỳ kọp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo:  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện; Báo cáo bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh quy mô tổng mức đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020.  Lãnh đạo HĐND, UBND huyện trình bày các tờ trình: Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về kết quả hoạt động của HĐND huyện; đề nghị phê chuẩn bổ sung dự án các dự án đầu tư công năm 2021; đề nghị phê duyệt  08 dự án, đề nghị điều chỉnh  quy mô và tổng mức đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh chủ trương 12 Dự án và nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện.

Theo báo cáo của HĐND huyện, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Lý Nhân triển khai thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thường trực HĐND huyện phối hợp với lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ huyện và các ngành liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, các kỳ họp HĐND huyện được đổi mới theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời lượng cho các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, báo cáo kết quả trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện chức năng quyết định, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch sử dụng đất, thông qua chủ trương về quy hoạch, đầu tư dự án, đề án quy hoạch đô thị, sáp nhập thôn, đơn vị hành chính cấp xã… Về công tác giám sát, trong nhiệm kỳ Thường trực, các Ban HĐND huyện tổ chức 17 cuộc giám sát chuyên đề và 1 cuộc khảo sát; nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, như: thực thi pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, thu chi ngân sách, xây dựng nông thôn mới, chính sách bảo trợ xã hội… Hoạt động tiếp xúc cử tri cũng được đổi mới cả về nội dung và hình thức, trong đó, tăng cường tiếp xúc trực tiếp với người lao động và cử tri tại cơ sở; Công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm...

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động của HĐND huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chất lượng một số buổi tiếp xúc cử tri chưa cao, chưa thu hút được những người trực tiếp lao động, sản xuất tham gia; số lượng các cuộc giám sát tuy đã được nâng lên, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế ở tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; việc đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa quyết liệt, kịp thời…

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND huyện Lý Nhân đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021; những kết quả đạt được là nền tảng và động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng huyện Lý Nhân ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới HĐND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự họp để hoàn thiện báo cáo tổng kết trình bày tại kỳ họp và sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới; triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, để ngày bầu cử 23/5/2021, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; các đại biểu HĐND huyện trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyên, vận động nhân dân và giám sát hoạt động bẩu cử

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp 15, HĐND huyện Lý Nhân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân huyện đã trao các Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 343
  • Trong tuần: 2,671
  • Tất cả: 422,687
Đăng nhập