Ban Pháp chế của HĐND huyện Lý Nhân tổ chức giám sát quý I/2021

Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND huyện. Trong 02 ngày 30, 31/3/2021, Ban Pháp chế HĐND huyện Lý Nhân tổ chức giám sát tại xã Đạo Lý, xã Trần Hưng Đạo về “Đánh giá kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị trong việc thực hiện Thông báo số 17/TB-BPC, ngày 10/4/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên; Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019, 2020 và Công tác giao quân năm 2021”. Tham gia đoàn giám sát có: Thường trực HĐND huyện, thành viên Ban Pháp chế và các ngành có liên quan.

 

Qua giám sát tại các xã cho thấy, tình hình công tác giao quân của các đơn vị đạt kế hoạch đề ra, việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển được quan tâm chỉ đạo; Ban chỉ huy quân sự các xã đã tham mưu chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tuy nhiên, cũng còn có những tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên còn hạn chế; Việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự còn có nhiều khó khăn….

Kết thúc đợt giám sát, Ban Pháp chế HĐND huyện ban hành thông báo kết quả giám sát, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, Ban Pháp chế HĐND huyện đưa ra những kiến nghị cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Thường trực HĐND huyện Lý Nhân

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 2,665
  • Tất cả: 422,681
Đăng nhập