Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

       Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND, ngày 23/3/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về việc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ ngày 05/4/2021-14/4/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát tại các xã: Thanh Nguyên, Liêm Cần, Thanh Tân, Liêm Thuận và Liêm Túc.

Qua giám sát tại các xã cho thấy: các xã đã tập trung chỉ đạo sát sao, toàn diện các mặt trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quy trình hiệp thương ở các xã đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm về công tác nhân sự đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tuyên truyền được các xã triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng; công tác chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử được rà soát chuẩn bị chu đáo.

Đoàn giám sát làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Liêm Túc

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử ở các xã còn một số tồn tại, hạn chế: Việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số thôn sau khi sáp nhập có địa bàn rộng, cán bộ thôn đa phần là cán bộ mới, chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác bầu cử, nên quá trình triển khai còn lúng túng, hạn chế.

Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị các xã: chú trọng công tác tuyên truyền đảm bảo thường xuyên, liên tục với nội dung phù hợp trong từng giai đoạn, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chuẩn bị cơ sở vật chất kịp thời, chu đáo sẵn sàng cho cuộc bầu cử; chỉ đạo chặt chẽ, nắm chắc tình hình và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; tập trung chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị có liên quan đến cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 333
  • Trong tuần: 2,661
  • Tất cả: 422,677
Đăng nhập