Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Ngày 18/7/2022, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX ứng cử trên địa bàn; các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên BTV Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ thị xã; lãnh đạo các phòng, ban của thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường trên địa bàn; các đại biểu HĐND thị xã khóa XX.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

       Tại kỳ họp, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên các đại biểu HĐND thị xã xem xét các báo cáo công tác: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022; kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; thông báo của Uỷ ban MTTQ thị xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo Tổng hợp kết qua giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã; tình tình thực hiện thu, chi ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2022 và biện pháp phấn đấu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 202; Báo cáo kết quả công tác thanh tra và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham những 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác an ninh chính trị, TTATXH 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; Viện kiểm sát nhân dân thị xã báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022…

          Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã xem xét các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND thị xã gồm: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2021; về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và thời gian thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã quản lý; chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023. Xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND thị xã về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND thị xã.

          Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã tiến hành quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (do chuyển công tác); thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Như Uy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; kỳ họp tiến hành Chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà thị xã đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 để HĐND thị xã có thêm những thông tin cần thiết khi quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới HĐND, UBND thị xã cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ:  Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo trình kỳ họp; chủ động đánh giá, rà soát thường xuyên tình hình và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án; Tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả, dàn trải, thất thoát, lãng phí, ưu tiên đầu tư các công trình, dự án quan trọng của thị xã để phát huy hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên quân tâm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, các đại biểu HĐND thị xã đã nhất trí biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết tại kỳ họp.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 377
  • Trong tuần: 6,324
  • Tất cả: 714,429
Đăng nhập