Hội nghị cán bộ công chức năm 2018.

Chiều 31/1/2018, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có: đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại  diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Trưởng các Ban chuyên trách của HĐND tỉnh, cùng các đồng chí cán bộ, công chức người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 báo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018; báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2017.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan, Văn phòng HĐND tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xất sắc  nhiệm vụ được giao, cụ thể: Đã thực hiện tốt việc tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức các kỳ họp; các điều kiện đảm bảo phục vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh;  phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên tại kỳ họp và giám sát chuyên đề theo chương trình đã đề ra; Phục vụ công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; phục vụ các hoạt động đối ngoại của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, bảo đảm các điều kiện hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh..

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017, nội dung thi đua năm 2018. Kết quả chủ yếu của phong trào thi đua năm 2017: 100 % số phòng thuộc Văn phòng đạt “tập thể lao động xuất sắc”, 01 phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, cơ quan Văn phòng được công nhận “tập thể Lao động xuất sắc” và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, đặc biệt năm 2017, Văn phòng HĐND tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, một phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước;

Tiếp đó, đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, chương trình công tác 2018.

Tại hội nghị các đại biểu đại diện cho các tổ Công đoàn trong cơ quan đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo trình tại hội nghị, kiến nghị, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đã được trong năm 2017, đồng chí đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào “ xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan. Tham mưu cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nâng cao chất lượng các kỳ họp, các phiên họp, nhất là các phiên chất vấn, giải trình; các hội nghị giao ban của Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; các cuộc giám sát chuyên đề; tập trung đôn đốc, theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp.

Hội nghị đã tiến hành bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2020.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành nội dung công bố các quyết định thi đua, khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.


Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Hành chính- Tổ chức – Quản trị

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Tổng hợp

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Ban KT-NS.

Đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho Lãnh đạo Ban Pháp chế,

 Lãnh đạo Ban Văn hóa- Xã hội

Sau nội dung phát động thi đua, hội nghị đã chứng kiến, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Chí Dũng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Chí Dũng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 6,368
  • Tất cả: 714,473
Đăng nhập