Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh năm 2020.

        Chiều ngày 14/01/2020, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có: đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện Ban dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Trưởng các Ban chuyên trách của HĐND tỉnh, cùng các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh.Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

báo cáo kết quả công tác Văn phòng,  hoạt động tài chính cơ quan năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020.

 Tại hội nghị, Đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tổng kết công tác Văn phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, chương trình công tác 2020.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng; sự phối hợp có hiệu quả của các Ban HĐND tỉnh, các sở, ban ngành trong tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả mà HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã đạt được, cụ thể: Đã thực hiện tốt việc tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức các kỳ họp; các điều kiện đảm bảo phục vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh;  phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp đúng quy định, tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên tại kỳ họp và giám sát chuyên đề theo chương trình đã đề ra; Phục vụ công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; phục vụ các hoạt động đối ngoại của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, bảo đảm các điều kiện hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh…

Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tập thể cán bộ, công chức cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách, chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động.

 Kết quả các phong trào thi đua năm 2019: Cơ quan Văn phòng được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 100 % số phòng thuộc Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 01 phòng được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có những đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức trong cơ quan đã tích cực thảo luận, cơ bản bày tỏ sự nhất trí với những kết quả, đánh giá trong các báo cáo; đồng thời phân tích, làm rõ và nêu lên một số đề xuất, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đạt được trong năm 2019, đồng chí đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; nghiên cứu, tham mưu Thường trực, Đảng đoàn HĐND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; cán bộ, công chức cơ quan tích cực, chủ động trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan.

Hội nghị tiến hành các quy trình, thủ tục bầu Ban thanh tra nhân dân cơ quan, nhiệm kỳ 2020-2022.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành nội dung công bố các quyết định thi đua, khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Đồng chí Đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng TC-HC-QT


Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Tổng hợp


Đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Ban KT- NS

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Pháp chế; Lãnh đạo Ban Văn hóa- Xã hội

Sau nội dung phát động thi đua, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Chí Dũng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.

        Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và

 đồng chí Hoàng Chí Dũng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020./.

Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 759
  • Trong tuần: 6,782
  • Tất cả: 678,792
Đăng nhập