Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh, khóa XVIII.

    Ngày 07/12/2020, sau phần xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan theo quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy Ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp.

 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết, gồm (04 tờ trình): Hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;

Tiếp đó, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động- thương binh và Xã hội thừa ủy quyền của UBND tỉnh trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên UBND  tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết, gồm ( 05 tờ trình ): nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021; chủ trương bố trí vốn đối ứng Ngân sách địa phương để đầu tư Dự án kè chống sạt lở ứng phó biến  đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp, tỉnh Hà Nam sử dụng vốn vay ODA của cơ quan phát triển Pháp (AFD);  chủ trương đầu tư Xây dựng kè bờ Bắc sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến đườngcao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên UBND  tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết, gồm ( 06 tờ trình): phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021; Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

 trình bày các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2021 và dự án điều chỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Trương Công Khải, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội trình bày tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Ủy viên UBND  tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình bày Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng đối với người công với cách mạng và thân nhân của họ nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hàng năm, đối tượng NCC được đi điều dưỡng tập trung và nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Tiếp đó, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Ban Kinh tế Ngân sách; Ban Văn hóa- Xã hội đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 18  HĐND tỉnh, khóa XVIII./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 3,475
  • Tất cả: 404,838
Đăng nhập