Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ mười chín ( kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVIII.

Sáng ngày 18/3/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười chín (Kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh, khóa XVIII. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng, Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các vị đại biểu, nguyên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;


Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

 Tại kỳ họp, sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trình bày báo cáo công tác phối hợp hoạt động giữa MTTQ với HĐND, UBND tỉnh theo quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 trình bày các tờ trình tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày các tờ trình: tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền của UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2021trên địa bàn tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính được ủy quyền của UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp;

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đều thể hiện sự thống nhất cao với các văn bản trình tại kỳ họp, đồng thời tham gia ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, tập trung vào các vấn đề: nâng cao chất lượng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; phát huy vai trò của đại biểu,Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong công tác giám sát triển khai nghị quyết HĐND tỉnh, việc thực hiện các nội dung cam kết chất vấn; nâng cao chất lượng trong việc nghiên cứu tài liệu, tham gia nội dung, chương trình kỳ họp, nhất là thảo luận, tham luận tại kỳ họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh;

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả của HĐND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề: tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 đã đề ra; chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử; các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát công tác bầu cử, tuyên truyền, vận động để nhân dân tham gia thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhất là việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, phát huy truyền thống, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ tới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy và tín nhiệm của cử tri và nhân dân.

Với thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của cho 18 tập thể, 08 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động HĐND tỉnh, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐNĐ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp (04 nghị quyết) làm cở sở pháp lý cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của

Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có nhiều đóng góp vào

hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích

xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của

Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong

hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 trong hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

       Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau một buổi sáng làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí trân trọng cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự phối hợp có hiệu quả của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan; sự ủng hộ, theo dõi góp sức của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, của cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh; ghi nhận và cảm ơn những cống hiến, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị nguyên là lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đối với hoạt động của HĐND tỉnh;cảm ơn và chúc mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá 18 đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thể hiện vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân; trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tin, truyền thông của Trung ương và địa phương đã tích cực đồng hành cùng HĐND tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền trong suốt nhiệm kỳ qua.

Phòng Tổng hợp

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 749
  • Trong tuần: 6,772
  • Tất cả: 678,782
Đăng nhập