Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ hai ( kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 13/7/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ hai (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu khai mạc kỳ họp

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nhằm bảo đảm công tác quản lý, điều hành của chính quyền và phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị về một số nội dung do UBND tỉnh trình liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các cơ chế chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Các nội dung trình kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

  trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp gồm: Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam; sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và năm 2021; Quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của UBND tỉnh trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết gồm: Dự kiến về Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam, nguồn vốn ngân sách trung ương; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sự cố nứt, lún sụt đê tả Đáy đoạn từ K129+000 ÷ K132+554 thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, nối từ đường nối vành đai 4 - vành đai 5 qua QL.38 đến đường QL.21huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 06 dự án đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB và Xã hội thừa ủy quyền của UBND tỉnh trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết gồm: quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý; quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam;

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; đồng chí Trương Công Khải, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thừa ủy quyền của UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết giao bổ sung và điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2021; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền của UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022.

Sau khi nghe Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, bày tỏ sự nhất trí cao về tính cần thiết của các Nghị quyết trình kỳ họp, cũng như đánh giá sự chuẩn bị của các cơ quan được phân công soạn thảo, sự thẩm định, thẩm tra của các cơ quan liên quan.

 Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban  Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Phát huy tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp làm cở sở pháp lý cho UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ hai (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Kỳ họp khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các Nghị quyết cụ thể, sát thực; đồng thời cũng cũng thể hiện sự chủ động của HĐND tỉnh với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung: Các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng các quy định của pháp luật, nhất là các  Nghị quyết về cơ chế chính sách. Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giám sát việc triển thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết các kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ ba, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; các vị Đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND. UBND tỉnh cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri; Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách...; chỉ đạo các sở, ngành đề cao trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thu hồi đất để thực hiện các Dự án đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kịp thời để Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

PHÒNG TỔNG HỢP-THÔNG TIN-DÂN NGHUYỆN

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 6,802
  • Tất cả: 679,535
Đăng nhập