Bế mạc kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp buổi sáng 08/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành Quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường; Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường

Tại kỳ họp, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu người ứng cử để bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đề nghị, giới thiệu của UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả ông Lê Minh Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã trúng cử chức danh  Ủy viên UBND tỉnh, kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Minh Đức

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong phiên thảo luận tại tổ và phiên thảo luận tại Hội trường đã có 35 lượt ý kiến phát biểu đề cập đến hầu hết các nội dung được trình tại kỳ họp với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính phản biện cao.

Đa số ý kiến đại biểu đều thống nhất với với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đã và đang quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế toàn cầu, trong đó có kinh tế trong nước cũng như các địa phương, tập trung phấn đấu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, cũng như mục tiêu Đại hội XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, với kết quả nổi bật là nhiều chỉ tiêu về phát triển KT-XH đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 8,85% (mặc dù không đạt kế hoạch song là một trong các tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện chịu tác động của dịch Covid-19); thu cân đối ngân sách nhà nước đạt kết quả cao. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh là dịch bệnh Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cơ bản được triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

Nhiều đại biểu phân tích, làm rõ hơn về nguyên nhân của những hạn chế và để xuất các nhiệm vụ giải pháp quyết liệt, cụ thể, cần tập trung thực hiện trong năm 2022 cũng như nhiệm vụ 5 năm 2021-2025; đồng thời tham gia một số ý kiến: làm rõ hơn các nguyên nhân chủ quan một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch năm; đề nghị sớm ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp; đề nghị sớm ban hành chương trình phát triển đô thị, nhà ở giai đoạn 2021-2025; có biện pháp cụ thể, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp sau dồn đổi… 

 Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, giải trình về những nội dung cần làm rõ ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua toàn bộ các Nghị quyết trình tại kỳ họp, với 100% đại biểu tán thành. 

Các vị đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ  và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ thứ 5 HĐND tỉnh, khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung Chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường với biến chủng mới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh; các Ban của Hội đồng; các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, các Tổ Đại biểu và các vị Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Các cấp, các ngành, các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh;

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong việc đối mới, nâng cao chất lượng các Kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Đổi mới hình thức tiếp xúc với cử tri; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri;

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy và khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách mới để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; đồng thời, chỉ đạo thực hiện quyết liệt kịch bản phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; đồng hành cùng Doanh nghiệp; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, nhất là các Doanh nghiệp ở các lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 để Doanh nghiệp phục hồi sản xuất- kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của Kỳ họp; vận động Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân, cộng đồng Doanh nghiệp thực hiện các các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; tích cực  tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển sản xuất - kinh doanh đóng góp công sức góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh xứng đáng với sự tín nhiệm của Cử tri và Nhân dân trong tỉnh./.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 6,345
  • Tất cả: 714,450
Đăng nhập