Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 20/4/2022, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đại diện Lãnh đạo: Vụ địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Tư pháp; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

            Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để đảm bảo công tác quản lý, điều hành của chính quyền, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng; các Ban HĐND, UBND và cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ, tiếp thu giải trình nghiêm túc các ý kiến của các vị Đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thiện các Nghị quyết bảo đảm chất lượng, đúng quy định để HĐND xem xét, biểu quyết thông qua, góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư

trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp

          Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày các tờ trình về việc ban hành nghị quyết (25 tờ trình) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kết hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương; giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh; kế hoạch đầu tư nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022; chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình: quy định mức phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025; quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường trình bày các tờ trình: về một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc GPMB để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Hà Nam; về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dự án chấp thuận chủ trương chuyển mục đích rừng sản xuất dưới 50ha bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp

Tiếp đó, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết: về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam; quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Xây dựng trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết: quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hà Nam; thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban  Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh

trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Sau khi nghe Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã chia 3 tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 371
  • Trong tuần: 6,318
  • Tất cả: 714,423
Đăng nhập