Bế mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIX.

          Tiếp tục chương trình kỳ họp, tại phiên họp buổi chiều 20/4/2022, trên cơ sở đề nghị, giới thiệu của UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả ông Mai Thành Chung, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Thành Chung trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp đó, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, giải trình về những nội dung cần làm rõ qua thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh

 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, giải trình về những nội dung cần làm rõ qua thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh

Phát huy tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp làm cở sở pháp lý cho UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng địnhsau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 6, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã hoàn thành  nội dung, chương trình đề ra. Để sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu và các vị Đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; các vị Đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; gắn bó chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh.

  UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình của Chính phủ; các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo, điều hành thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, phát triển sản xuất - kinh doanh trong điều kiện bình thường mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục công nghiệp hoá nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, cân đối nguồn lực đầu tư công ở các cấp ngân sách, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương theo kế hoạch; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh; tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam và các Quy hoạch có liên quan; tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự đô thị; quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện của công dân và những kiến nghị của Cử tri, nhất là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý xe quá khổ, quá tải và ô nhiễm môi trường.

  Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân - Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban HĐND và các Sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương.

  Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền; củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động Nhân dân và cộng đồng Doanh nghiệp thực hiện các Nghị quyết của HĐND để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; nhất là trong phòng, chống dịch và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 696
  • Trong tuần: 5,709
  • Tất cả: 710,481
Đăng nhập