Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí vệ sinh và phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Phạm Tư Lành, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Bình Lục

    Thực hiện kế hoạch của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí vệ sinh và phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 21/5/2015, Tiếp tục chương trình giám sát, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Bình Lục. Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Sở: Tài chính, Giao thông – vận tải, tài nguyên và môi trường; Thường trực HĐND huyện Bình Lục; đại diện công ty Ba An.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí vệ sinh và phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh tập trung vào các vấn đề: Tình hình thu, quản lý sử dụng đối với phí vệ sinh môi trường từ năm 2013 đến ngày 31/3/2015; Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu phí sử dụng đường bộ … Theo báo cáo của UBND huyện: Về việc thu phí vệ sinh, qua kết quả điều tra cho thấy số lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đã được thu gom, xử lý (bao gồm cả chôn lấp và vận chuyển đi xử lý) chiếm trên 80% tổng số rác thải trên địa bàn. Trong những năm qua, công tác thu phí vệ sinh được UBND các xã, thị trấn giao cho các thôn, xóm tổ chức thu phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Phương thức thu phí ở các thôn, xóm trên địa bàn các xã, thị trấn là khác nhau. Một số thôn thu theo hộ (2000 – 4000 đồng/hộ/ tháng); một số thôn xóm tiến hành thu theo khẩu (500 – 2000 đồng/khẩu/tháng). Việc thu phí chủ yếu do các tổ tự thu, quản lý và chi trả trực tiếp cho người thu gom, vận chuyển, không nộp về ngân sách xã… Về việc thu phí sử dụng đường bộ: Năm 2013 thu được 1.154.500.000 đồng và được phân bổ lại 1.078.837.000 đồng đã sử dụng để sửa chữa đường ĐH.02(đã hoàn thành); năm 2014 thu được 180.600.000 đồng; năm 2015 đã thu được 209.900.000đồng…

     Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính, sở Giao thông giải thích, trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến phí vệ sinh và phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.
     Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Tư Lành, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng của địa phương trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc nộp phí các loại; tăng cường kiểm soát và xử lý chất thải của các làng nghề thủ công truyền thống. Bên cạnh việc tuyên truyền các cấp, các ngành phải tăng cường phối hợp để thu phí vệ sinh đối tượng 2,3,4; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI GIÁM SÁT:

Phòng Thông tin - Dân nguyện

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 434
  • Trong tuần: 6,381
  • Tất cả: 714,486
Đăng nhập