Bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh, khóa XIX.

          Phiên họp buổi sáng 27/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng chuyển tới kỳ họp. 

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường và tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ nội dung tổng hợp thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp

ý kiến thảo luận tại hội trường và tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các vị đại biểu, cũng như trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh trước HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết, một số đã ý kiến đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin đối với cử tri và nhân dân. Trên cơ sở báo cáo, giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các thủ trưởng các Sở, ngành xem xét, nghiêm túc tiếp thu, có giải pháp để thực hiện những nội dung đã cam kết, trả lời trước cử tri và đại biểu HĐND tỉnh. 

Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh

          Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục thực hiện hiệu quả việc vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021… Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các vị Đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Đại biểu với cử tri; kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền; trước mắt, cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay Chương trình giám sát của HĐND, các Ban của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021…

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung tại kỳ họp

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và nhất trí thông qua toàn bộ Nghị quyết theo chương trình kỳ họp.

PHÒNG TỔNG HỢP-THÔNG TIN-DÂN NGUYỆN

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 464
  • Trong tuần: 2,792
  • Tất cả: 422,808
Đăng nhập