Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-ĐĐBQH, ngày 20/12/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam về giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngày 29/12/2021, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam do đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc trực tiếp tại một số đơn vị cấp huyện và xã thực hiện sắp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc với UBND thị xã Duy Tiên

Qua giám sát cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 829/2019/UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủKết luận số 115-KL/TU, ngày 24/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2021 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện (Duy Tiên, Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục) và cấp xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp các ĐVHC, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân về chủ trương sắp xếp các ĐVHC giai đoạn 2019-2021; tỷ lệ cử tri nhất trí các phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã theo Đề án của UBND tỉnh đạt từ 95% đến 99,5%.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc với UBND thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Việc triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo luật định, tại thời điểm triển khai. Theo báo cáo, có 06 ĐVHC cấp xã chưa đạt 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số 50% theo quy định; 02 đơn vị ĐVHC cấp xã không thuộc diện sắp xếp nhưng được địa phương thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích; 04 ĐVHC cấp xã không thuộc diện phải sắp xếp nhưng nằm liền kề có liên quan đến sắp xếp. Thực hiện Nghị quyết số 829/2019/UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Hà Nam đã sắp xếp những đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chí theo quy định, tiến hành sáp nhập 12 ĐVHC cấp xã để thành lập 05 ĐVHC cấp xã mới (giảm 07 ĐVHC cấp xã).

Sau sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách được bố trí sắp xếp, luân chuyển công tác theo đúng quy định. Tài sản, trang thiết bị làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND của các ĐVHC cũ được lựa chọn, tiếp tục sử dụng; trường hợp còn thừa sẽ thực hiện việc kiểm kê, đánh giá, xác định nhu cầu và chuyển tài sản cho các cơ quan, đơn vị khác (Trường học, Trạm Y tế) hoặc thanh lý; Các ĐVHC mới hình thành đã ổn định, tổ chức bộ máy đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2020; bộ máy sau khi được sắp xếp tinh gọn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, là động lực để đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới.

Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2019-2021 đã đem lại hiệu quả thiết thực như: Góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, phát triển, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành giữa cấp ủy, chính quyền các cấp; Việc sắp xếp ĐVHC với diện tích và dân số phù hợp đã hạn chế được các đơn vị hành chính quá nhỏ, giúp tập trung được nguồn lực, từ đó tiết kiệm được kinh phí.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: ĐVHC cấp xã đã được hình thành từ lâu và đang hoạt động ổn định nên việc sáp nhập ĐVHC cấp xã phần nào làm ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đang sinh sống trên địa bàn; việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sáp nhập; bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa của ĐVHC cấp xã mới còn gặp nhiều khó khăn,..

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc với UBND  huyện Bình Lục

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chịu giám sát đã trao đổi làm rõ các vấn đề như: Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp; phương án bố trí cơ sở vật chất, sử dụng, quản lý trụ sở làm việc, tài sản công của các xã sau sáp nhập; chuyển đổi giấy tờ của cá nhân, tổ chức sau thay đổi ĐVHC cấp xã…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả mà các địa phương đạt được trong quá trình tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính trong giai đoạn 2019-2021. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại các đơn vị hành chính mới; tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, có chính sách, chế độ đối với công chức, đội ngũ cán bộ không chuyên trách dôi dư; quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức sau sáp nhập; có phương án sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa không còn sử dụng; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp trụ sở làm việc, hạ tầng giao thông của đơn vị hành chính mới; chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính của người dân, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi giấy tờ theo ĐVHC mới; tiếp tục, tuyên truyền vận động người dân ủng hộ chủ trương về sắp xếp cơ sở hành chính. Đồng thời, chia sẻ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc cũng như tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các địa phương để phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, góp phần thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 716
  • Trong tuần: 5,729
  • Tất cả: 710,501
Đăng nhập