Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 06/01/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

          Dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các vị ĐBQH trong đoàn ĐBQH tỉnh công tác tại địa phương và đại diện các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Cục thi hành án, Tư pháp, Tài nguyên-Môi trường, Điện lực, Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Lãnh đạo Ban Pháp chế của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND  tỉnh.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam

 phát biểu tại phiên thảo luận tổ

  Tại phiên thảo luật tại Tổ, các vị ĐBQH trong đoàn ĐBQH tỉnh công tác tại địa phương cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án Luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Các ý kiến nhất trí quan điểm xây dựng dự án Luật được nêu tại Tờ trình của Chính phủ và cho rằng cần bám sát các quan điểm này để bảo đảm phạm vi sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục đích ban hành Luật.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số nội dung trong dự án Luật như:

 - Đề nghị bổ sung thêm đối với dự án nhóm A của địa phương sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thì nên chuyển thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để bảo đảm tính thống nhất với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 - Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp áp dụng cho Luật Đầu tư công, theo đó các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trước đây thuộc nhóm A, B và C nay cũng được áp dụng điều khoản sửa đổi bổ sung này, theo đó quy định cơ quan chủ quản phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để giảm bớt thủ tục hành chính.

 - Đề nghị sửa đổi quy định liên quan tại khoản 1 Điều 34 của Luật năm 2019, cụ thể như sau: “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư áp dụng theo thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 17 của Luật Đầu tư công năm 2019 và quy định khác của Luật này.”

- Đề nghị bổ sung, làm rõ việc thực hiện quy định tại Điều 62 Luật Đất đai về thẩm quyền thu hồi đất đối với dự án PPP có tổng mức đầu tư tương đương nhóm B, C sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài nay được phân cấp, phân quyền quyết định chủ trương đầu tư cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để bảo đảm tính khả thi, tránh trường hợp phát sinh vướng mắc, có cách hiểu khác nhau sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Đề nghị làm rõ các điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng để được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình nhà đầu tư thực hiện thủ tục để được chấp thuận chủ trương đầu tư; bảo đảm sự kết nối với quy định của Luật Đầu tư, quy định khác của Luật Nhà ở và pháp luật về đất đai, bảo đảm sự minh bạch về thủ tục đầu tư.

Phiên làm việc buổi chiều, QH tiếp tục thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1035
  • Trong tuần: 6,048
  • Tất cả: 710,820
Đăng nhập