Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật

Sáng ngày 10/01/2022Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Tham dự tại điểm cầu Hà Nam có: các vị ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Công thương;  Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tham gia thảo luận trực tuyến, đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam cơ bản nhất trí với Tờ trình, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án Luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

tham gia  thảo luận tại phiên thảo luận trực tuyến tại hội trường

Từ thực tiễn tại địa phương, đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam có một số ý kiến đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Đối với Luật Đầu tư: Về phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đề nghị Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha. Theo đó: sửa đổi điểm h khoản 1 Điều 31 là: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) và bổ sung 1 điểm, sau điểm b của Điều 32 đó là: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha; hoặc theo hướng phân quyền hoàn toàn cho địa phương (không quy định hạn mức) như vậy sẽ tạo quyền chủ động cho địa phương, rút ngắn thời gian thực hiện, không bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư.

 Và để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi quy định của Luật Đất đai năm 2013: phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất dưới 50 ha đất lúa. 

Thứ hai, Đối với Luật Đầu tư công: Về đối tượng đầu tư công: Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng dự án được tách riêng dự án độc lập việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, nghiên cứu sửa đổi một số nội dung trong thực tế thực hiện còn gặp vướng mắc như sau:

Đối với dự án cấp bách: Theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công quy định về trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án khẩn cấp, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên theo quy định pháp luật về Xây dựng (Quy định tại Điều 58 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ) về quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp: người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng từ khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng. Như vậy, chưa có sự thống nhất giữa: Luật Đầu tư công và pháp luật về xây dựng quy định về dự án cấp bách.

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư: Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật Đầu tư công 2019, cấp nào quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó. Hiện nay, chưa có quy định hướng dẫn điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với trường hợp thay đổi thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư giữa Luật 2014 và Luật 2019 (Luật Đầu tư công năm 2014 quy định dự án nhóm A do địa phương quản lý thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;  Luật Đầu tư công năm 2019 quy định thẩm quyền là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Tỉnh Hà Nam đang vướng trong việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch Tam Chúc.

Thứ ba, Đối với nội dung liên quan đến Luật Đấu thầu: Hiện nay, việc triển khai đấu thầu qua mạng đã góp phần tăng tính minh bạch, khách quan trong lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, các trường hợp lợi dụng để cản trở làm chậm quá trình đấu thầu, một số hành vi gian lận chưa có chế tài xử phạt chưa đủ tính răn đe; nhà thầu vi phạm pháp luật mới chỉ bị cấm thầu trong phạm vi quản lý của người ra quyết định cấm, chưa liên kết toàn quốc. Đề nghị: Bổ sung quy định rõ việc đưa danh sách các nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; có chế tài đủ mạnh như: quy định số lần vi phạm ở các địa phương sẽ bị cấm toàn quốc, trừ điểm khi đánh giá…

Tiếp đó, thành viên của Chính phủ có liên quan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 6,301
  • Tất cả: 714,406
Đăng nhập