CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

  

I. Các dự án luật:

1. Luật Cảnh sát cơ động:

- Ban doc chinh ly;

- Ban so sanh;

- Cong van của TTK xin y kien Đoàn ĐBQH;

- DTBC tiep thu giai trinh

2. Luật Điện ảnh (sửa đổi):

-  Du thao bao cao giai trinh;

- Du thao Luat Dien anh;

- Bao cao tong hop To va Hoi truong_Luat Dien anh.

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi):

- BC giai trinh, tiep thu dt Luat KDBH;

- Du thao Luat KDBH xin yk Đoan ĐBQH;

- BC tong hop yk tai to va hoi truong  ve du an Luat KDBH

4. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi):

- Du thao bao cao tom tat-giai trinh Luat TDKT (SD);

- Dự thao Luat TĐKT

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

6. Luật Dầu khí (sửađổi);

7. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

- 01_TTr100-CP ve Du an Luat PCBLGD;

- 02_dt Luat PCBLGD;

- 03_bc70-BVHTTDL gtrinh yk TVCP ve DA Luat PCBLGD(sd);

- 04a_bc31-BVHTTDL gtrinh yk cac CQ ve DA Luat PCBLGD(sd);

- 04b_Tong hop gtrinh dt Luat PCBLGD(sd)2;

- 05_bc84-BVHTTDL danh gia tac dong CS Luat PCBLGD(sd);

- 06a_bc85-BVHTTDL tong ket thi hanh Luat PCBLGD;

- 06b_bc85-BVHTTDL tong ket thi hanh Luat PCBLGD_Phuluc;

- 07a_bc86-BVHTTDL danh gia TTHC dt Luat PCBLGD(sd);

- 07b_bc86-BVHTTDL danh gia TTHC dt Luat PCBLGD(sd)_PL2-Bieu mau

8. Luật Thanh tra (sửa đổi);

- 00_Bia Ho so DA Luat Thanh tra (sd);

- 01_TTr150-CP ve DA Luat Thanh tra (sd);

- 02_TTr151-CP ve DA Luat Thanh tra (sd)_tomtat;

- 03_dt Luat Thanh tra (sd);

- 04_dtND qdinh chi tiet mot so dieu Luat Thanh tra (sd);

- 05a_bc52-BTP tham dinh DA Luat Thanh tra (sd)_lan1;

- 05b_bc521-BTP tham dinh DA Luat Thanh tra (sd)_lan2;

- 06_bc2329-TTCP gtrinh yk tham dinh DA Luat Thanh tra (sd);

- 07.00_bc621-TTCP tket thi hanh Luat Thanh tra nam 2010.

9. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

11. Luật Khám bệnh, chữabệnh (sửa đổi).

II. Các Nghị quyết

6. Nghị quyết về thí điểmmô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoàitrại giam;

7. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022;

8. Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi);

9. Nghị quyết về thí điểmmột số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 6,437
  • Tất cả: 714,542
Đăng nhập