Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại tổ về Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

         Chiều ngày 26/5/2022, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại tổ cùng các Đoàn ĐBQH các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Bình Định.

Các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại Tổ

        Tham gia thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội thuộc tổ thảo luận nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Thanh tra, nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến công tác thanh tra; tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là những nội dung mới về kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thanh tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh nhằm chuẩn hóa chất lượng của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông qua việc quy định điều kiện tối thiểu để cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người dân, bảo đảm người dân được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở đủ điều kiện; góp phần quan trọng trong việc từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tạo hành lang pháp lý để y học Việt Nam tiếp cận được các kỹ thuật mới, phương pháp mới, kỹ thuật y khoa tiên tiến, hiện đại của thế giới.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tại Tổ

  Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội, các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến một số nội dung: Về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính (Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và Thanh tra huyện); việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và thành lập cơ quan thanh tra tại các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của Nhà nước; vThanh tra sở; các hình thức và trình tự, thủ tục thanh tra; các nội dung khác mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Về chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh (Điều 4); Về chức danh nghề nghiệp phải có Giấy phép hành nghề (Điều 18) và điều kiện cấp Giấy phép hành nghề (Điều 19); sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam (Điều 24); thẩm quyền cấp Giấy phép hành nghề (Khoản 1 Điều 26) và thời hạn của Giấy phép hành nghề (Điều 27); hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 86); điều kiện cấp Giấy phép hoạt động (Điều 44), về đánh giá và chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 50); xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh (Điều 90); về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Điều 91).

  Phát biểu tại buổi thảo luận, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ đồng tình với việc giữ nguyên việc tổ chức Thanh tra cấp huyện, bảo đảm tuân thủ nguyên lý ở đâu có quản lý nhà nước, thì ở đó phải có thanh tra; đồng chí cho rằng nếu chỉ có Thanh tra cấp tỉnh thì đối với những tỉnh có diện tích địa bàn rộng, tỉnh miền núi thì Thanh tra cấp tỉnh khó bao quát hết nhiệm vụ, dẫn đến các cơ quan, đơn vị cấp dưới có thể phát sinh nhiều sai sót trong quản lý, điều hành, dẫn đến bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Về hình thức và trình tự, thủ tục thanh tra, đồng chí đề nghị Chính phủ cần quy định rõ hình thức thanh tra, thời gian thanh tra cho phù hợp với tình hình thực tế, như quy định cụ thể thời gian thanh tra, thời gian ban hành kết luận thanh tra.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH,

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam phát biểu thảo luận tại Tổ

        Phát biểu tại tổ thảo luận, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu rõ, theo khoản 1, Điều 64, xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán trong Luật phòng chống tham nhũng quy định: Trường hợp sau khi kết thúc thanh tra, kiểm toán mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm toán về cùng một nội dung thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan đã tiến hành thanh tra, kiểm toán trước đó nếu có lỗi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị Chính phủ nghiên cứu đưa nội dung khoản 1, Điều 64 của Luật phòng chống tham nhũng vào nội dung Quy định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra của Luật Thanh tra (sửa đổi), tránh tình trạng là một đơn vị được thanh tra, kiểm toán nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện ra sai phạm.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 359
  • Trong tuần: 6,306
  • Tất cả: 714,411
Đăng nhập