Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022.

Từ ngày 13/11/2023 đến 15/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề “Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; trọng tâm giám sát quản lý thu thuế, lệ phí, tiền thuê đất của các cơ sở sản suất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”  tại cục thuế tỉnh, chi cục thuế khu vực Thanh Liêm - Bình Lục, UBND các huyện: Thanh Liêm, Lý Nhân. Đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn giám sát; tham gia đoàn giám sát có Lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh
 chủ trì giám sát tại Cục thuế tỉnh

Thông qua giám sát quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; trọng tâm giám sát quản lý thu thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất của các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp
và tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
nhằm xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (khách quan, chủ quan) trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại các địa phương, đơn vị; từ đó kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

          Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022…; Thành viên trong Đoàn giám sát trao đổi và yêu cầu các đơn vị làm rõ thêm một số kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, giải trình một số nội dung thành viên Đoàn giám sát yêu cầu...

 
anh tin bai
 
anh tin bai

Thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách nhất là thu thuế, phí của các cơ quan, đơn vị. Để nâng cao hiệu quả Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục bám sát với tình hình thực tế của địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu thu ngân sách thuế, phí; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập