Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát thực trạng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề tại UBND huyện Thanh Liêm

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch về thực trạng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/10/2022, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội do Bà Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc trực tiếp tại UBND huyện Thanh Liêm; tham gia cùng đoàn giám sát có đại diện các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương Binh và Xã hội.

Qua giám sát cho thấy trong thời gian qua, UBND huyện Thanh Liêm đã luôn quan tâm, chỉ đạo công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và đào tạo nghề. Các cơ quan thông tin, các xã thị trấn và các cơ sở giáo dục trong huyện đã tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông... tổ chức kết nối giữa các trường Trung học cơ sở với các trường Cao đẳng, Trung cấp trong và ngoài tỉnh để thực hiện công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. 100% các trường lựa chọn, xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ năng lực để kiêm nhiệm làm công tác tư vấn hướng nghiệp; tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn về công tác giáo dục hướng nghiệp. Do đó, từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ học sinh học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ nghề sơ cấp, trung cấp và học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tăng dần (từ 13,9% đến 26,6%). Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2022-2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện đã phối hợp với trường Trung cấp nghề công nghệ Hà Nam đào tạo cho 1.329 học sinh vừa học văn hóa vừa học trung cấp nghề; đào tạo nghề cho 479 lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. 

Ban Văn hoá - Xã hội làm việc tại UBND huyện Thanh Liêm

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện còn những tồn tại và khó khăn: Công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở chưa triệt để; tư tưởng của phụ huynh học sinh vẫn muốn con được học ở các trường trung học phổ thông; việc tuyển sinh học nghề gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tuyển sinh học nghề phi nông nghiệp; giáo viên dạy nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên của huyện còn thiếu,…Để làm rõ các nội dung, thành viên Đoàn giám sát, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận những bất cập, nguyên nhân tồn tại trong quá trình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, định hướng phân luồng học sinh và đào tạo nghề trong thời gian qua.

Kết luận buổi làm việc, Bà Trần Thị Ngân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của UBND huyện Thanh Liêm trong thời gian vừa qua và đề nghị UBND huyện Thanh Liêm khắc phục những tồn tại, hạn chế; có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh và học sinh cũng như các tầng lớp nhân dân về chủ trương giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp, đảm bảo học sinh được tiếp cận đầy đủ thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập