Bế mạc kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, khóa XIX.

Sáng ngày 07/12/2023,  dưới sự điều hành của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và bế mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Mở đầu phiên làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nghe Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Y tế, Xây dựng trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu.

Tiếp theo, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu
 HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, giải trình một số nội dung cần làm rõ qua ý kiến thảo luận Tổ và thảo luận tại Hội trường; đồng thời trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

anh tin bai
 Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
  Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung tại kỳ họp

          Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 28 Nghị quyết trình tại kỳ họp, với 100% đại biểu tán thành.  

anh tin bai

Đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh

  Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. kỳ họp xem xét, quyết định thông qua 28 Nghị quyết về kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của Cử tri, Nhân dân. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát đối với hoạt động của những người được lấy phiếu tín nhiệm để giúp người được lấy phiếu tín nhiệm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng của Cử tri và của Đại biểu

Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo có thể có những chuyển biến tích cực, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tập trung thực hiện một số một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua để Nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; đồng thời, rà soát, nghiên cứu, xây dựng, ban hành các Nghị về cơ chế, chính sách mới; tạo đột phá, động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, tập trung thu hút các Doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ sạch, ít tiêu hao tài nguyên; tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư như: các Dự án đầu tư hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ; các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng và hệ thống tiêu thoát nước trong Khu dân cư, Đô thị, Khu Công nghiệp, nhà máy và các vùng sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai, đẩy nhanh tiến độ các Dự án trọng điểm về thương mại - dịch vụ - du lịch. Khẩn trương triển khai, hoàn thiện các thủ tục xây dựng quần thể Khu Du lịch Tam Chúc trở thành Di sản “Văn hoá và Thiên nhiên thế giới” theo Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương để sớm đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Đẩy mạnh Công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với quá trình Đô thị hóa. Thực hiện hiệu quả các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; bảo vệ môi trường; sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, khoáng sản, môi trường. Tập trung hoàn thành việc cấp GCNQSD đất sau dồn đổi và các loại đất khác theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các Dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Xử lý hiệu quả ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực Tây Đáy và sông Nhuệ; giải quyết hiệu quả vấn đề xử lý rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt ở nông thôn, chất thải chăn nuôi, môi trường Cụm Công nghiệp và chất lượng nước sinh hoạt nông thôn.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Củng cố quốc phòng quân sự địa phương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Rà soát, giải quyết kịp thời dứt điểm các kiến nghị của Cử tri theo các cam kết đã hứa với Cử tri tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh; tập trung hoàn thành việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của Kỳ họp. Vận động Đoàn viên, Hội viên, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”. Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các Dự án phát triển kinh tế - xã hội, không để xảy là khiếu kiện sau khi giải phóng mặt bẳng;

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng các Kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là những Nghị quyết về các cơ chế, chính sách trực tiếp liên quan đến đời sống và sản xuất của người dân; các chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện và văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật... 

anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

       Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập