HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét thông qua một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp.

        Sáng ngày 24/4/2023, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) để xem xét thông qua một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Về dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Vụ Địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. 

anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: để đảm bảo công tác quản lý, điều hành của chính quyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Kỳ họp thứ 12, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XIX sẽ xem xét, thông qua 22 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung rất quan trọng là Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn thiện thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện các kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung dự thảo tờ trình, Nghị quyết và thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung của Kỳ họp để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị các Nghị quyết bảo đảm quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp.

          Tại kỳ họp,  Hội đồng nhân dân tnh xem xét các tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết (22 nội dung) gồm:  lĩnh vực Kế hoạch đầu tư với 12 nội dung; 11 nội dung về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2023, về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; lĩnh vực Tài chính (04 nội dung); lĩnh vực Xây dựng, Đất đai: (03 nội dung); lĩnh vực Nội vụ, Y tế: (02 nội dung); lĩnh vực Quốc phòng an ninh (01 nội dung). 

anh tin bai
 Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp

          Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tại các tổ đại biểu. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến các ý kiến thảo luận của đại biểu tại các Tổ. 

anh tin bai

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại các tổ đại biểu

Tại kỳ họp, 100% các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết do UBND tỉnh trình.

anh tin bai

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết của Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh và Quyết nghị thông qua 22 Nghị quyết. Để sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị:

UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp; tập trung rà soát, tiếp thu các ý kiến hoàn thiện, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện hiệu quả; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Dự án đầu tư công và giải ngân vốn đảm bảo tiến độ, đúng các quy định của pháp luật; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các Dự án tái định cư và công tác GPMB; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại với nhân dân; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền trong việc thu hồi đất, GPMB và tái định cư.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân; tiến độ chất lượng, hiệu quả các Dự án đầu tư công; việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của các Dự án được được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm theo đúng quy định. Các vị Đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu Nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở, nhất là, trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác quản lý đất đai; tuyên truyền với những hình thức phù hợp về các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân trong tổ chức thực hiện, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 20 221
  • Tất cả: 1184183
Đăng nhập