Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

        Ngày 20/10/2023, tại Hội trường UBND tỉnh đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề ) Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo sở, ngành của tỉnh có liên quan; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH  HĐND, UBND tỉnh;  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh.  

anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

          Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Lượng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (do đã chuyển công tác). Tiến hành quy trình, thủ tục bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh; kết quả ông Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
 Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng

Cũng tại kỳ họp, thừa ủy quyền của UBND tỉnh các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh trình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và một số cơ chế chính sách của tỉnh...

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình ban hành nghị quyết xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh
 trình bày báo cáo thẩm tra của Ban

 Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết và kết quả thẩm tra, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 21 Nghị quyết trong đó 19 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, 01 Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh, 01 Nghị quyết bầu Ủy viên UBND tỉnh.

 Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 15, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp lần này có nội dung rất quan trọng, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan chủ động có các giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Ngay sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh để nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp; khẩn trương rà soát, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng quy định và sát với thực tế, để hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt theo quy định để tổ chức công bố và triển khai thực hiện hiệu quả; Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ, đúng các quy định của pháp luật, nhất là, những dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh; Đôn đốc hoàn thiện các thủ tục đối với các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, thủ tục thanh, quyết toán đối với các dự án dừng thực hiện chủ trương đầu tư đảm bảo đúng quy định;Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý rừng; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung kịp thời bảo đảm phát huy hiệu quả thực tế của nghị quyết.

Các vị Đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời tuyên truyền, thông tin đến cử tri về các chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách của tỉnh, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; tuyên truyền với những hình thức phù hợp về các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân trong tổ chức thực hiện, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập