Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại Tổ đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

        Chiều ngày 05/12/2023, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp HĐND tỉnh, sau nội dung miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại Tổ đối với nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; các vị đại biểu HĐND tỉnh tại 6 Tổ đại biểu HĐND tỉnh được chia làm 03 Tổ thảo luận để thảo luận đối với các văn bản trình kỳ họp.

        Tại phiên thảo luận tại các tổ,  các vị đại biểu HĐND tỉnh tại các Tổ thảo luận đã tập trung thảo luận một số nội dung: 

anh tin bai
 Tổ đại biểu HĐND thành phố Phủ Lý và Tổ đại biểu HĐND
 huyện Lý Nhân thảo luận tại Tổ

Về các báo cáo trình kỳ họp: Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đối với những vẫn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích kỹ, chỉ ra nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, trong đó tập trung vào một số nội dung sau: 03 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (Tổng sản phẩm trong tỉnh - tốc độ tăng trưởng; GRDP bình quân đầu người; Thu cân đối ngân sách);  tiến độ hoàn thiện Quy hoạch tỉnhcác quy hoạch, công tác giải ngân vốn đầu tư công; Hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp; việc thực hiện một số cơ chế chính sách liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp chưa kịp thời; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, môi trường còn hạn chế. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, tập trung vào tính khả thi của các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu: Thu ngân sách, bảo đảm nguồn vốn đầu tư công; các giải pháp trọng tâm để khắc phục tồn tại, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu kiện của công dân; tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh đã ban hành, nhất là những cơ chế, chính sách chưa phát huy được hiệu quả, việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (như một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp,...).. 

anh tin bai
 Tổ đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên và Tổ đại biểu HĐND
 huyện Thanh Liêm thảo luận tại Tổ

          Về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp: thảo luận làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết (Căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn...);  sự phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

          Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ tập trung thảo luận vào một số lĩnh vực cụ thể như: giải pháp khả thi để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công năm 2024; kế hoạch đầu tư công, phê duyệt chủ trương dự án đầu tư công; Mục tiêu, giải pháp để đảm bảo nguồn thu ngân sách năm 2024; đảm bảo chi ngân sách theo dự toán nhất là chi ngân sách cho các cơ chế, chính sách đã ban hành, chi cho công tác an sinh xã hội, chi tăng lương từ ngày 01/7/2024, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; danh mục các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phí, quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ; tạm giao, giao biên chế, số lượng cán bộ công chức, người làm việc tại các đơn vị, các ngành năm 2024. 

anh tin bai
 Tổ đại biểu HĐND huyện Bình Lục và Tổ đại biểu HĐND
  huyện Kim Bảng thảo luận tại Tổ

        Tại các Tổ thảo luận, với không khí thảo luận sôi nổi, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đa số các vị đại biểu đều thống nhất với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024Những ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ tại phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn Lãnh đạo UBND tỉnh.

          Ngày 06/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thảo luận tại Hội trường; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn, trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp nhận qua đường dây nóng theo điều hành của Chủ toạ Kỳ họp./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập