Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, khóa XIX.

         Sáng ngày 05/12/2023tiếp tục chương trình phiên họp sau khi nghe các báo cáo công tác của các cơ quan theo quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
   Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp

 

          Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH  Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết, gồm (03 tờ trình): về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 trình bày các tờ trình tại kỳ họp

 

 

          Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư trình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết ( 10 tờ trình), gồm: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh bố trí vốn; bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023; về kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành hai bên đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (giáp ranh với Hà Nội) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68m) và đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ nút giao kết nối với QL.21B (phía bờ hữu sông Nhuệ) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68m) và 1 bên đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kè Bắc sông Châu đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; dừng chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm y tế chất lượng cao tỉnh Hà Nam (giai đoạn 1); dừng chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Nam.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & MT trình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết gồm: phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh năm 2022; về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2023; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; về việc tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2024; quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024; giao số lượng hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2023 - 2024 và y tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh; thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2023;quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2024; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH-ĐT
  trình bày các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp

 

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
  trình bày các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp

 

anh tin bai
 Đồng chí Trương Công Khải, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
  trình bày các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp

 

 

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành nghiên cứu, thảo luận là cơ sở để xem xét, thông qua đảm bảo cơ chế, chính sách ban hành đúng thẩm quyền, sát thực tế, có tính khả thi và phát huy hiệu quả./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập