Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 21/10/2022, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí  Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo sở Tài nguyên & Môi trường; Đại diện Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh.        

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: kỳ họp sẽ thực hiện quy trình kiện toàn tổ chức cán bộ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh; xem xét, thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; đây là nội dung quan trọng, làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Thời gian kỳ họp không nhiều, nhưng nội dung kỳ họp rất quan trọng, đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp, thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị, bảo đảm quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban  Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh

trình bày báo cáo thẩm tra đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Sau khi nghe Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam trình tại kỳ họp.

          Tiếp đó, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Nguyễn Quốc Hùng,  nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do đã chuyển công tác khỏi địa bàn); đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội). Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết gồm: cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Nguyễn Quốc Hùng do đã chuyển công tác khỏi địa bàn); việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Nguyễn Mạnh Tiến ). 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giới thiệu danh sách đại biểu ứng cử để bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

          Cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh UBND tỉnh, nhiệm kỳ 20216-2026; đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu nhân sự để bầu chức danh  Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đề nghị, giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả ông Tô Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng         

          Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị:

          UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB để thực hiện các dự án; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với Nhân dân và phải thực hiện đúng các quy trình, thủ tục trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư; Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;  tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

         Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với cử tri; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; việc quản lý, thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án theo danh mục được HĐND tỉnh thông qua. Các vị Đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu; giữ mối liên hệ chặt chẽ với Cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; nhất là, trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác quản lý đất đai trên địa bàn ứng cử; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân trong tổ chức thực hiện, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập