Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 ( Kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Ngày 29/8/2022, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao; Đại diện Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận những nội dung rất quan trọng; để triển khai thực hiện kịp thời các Dự án từ nguồn Vốn hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm duy trì, nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao đời sống của Nhân dân, được đông đảo Cử tri và Nhân dân quan tâm. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, Quyết nghị các Nghị quyết bảo đảm quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng của Cử tri và Nhân dân trong tỉnh, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

       Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết, gồm ( 13 tờ trình ) : ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; ban hành nghị quyết về phương án sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1); ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Hà Nam; ban hành nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, nối từ đường nối vành đai 4 - vành đai 5 qua quốc lộ 38 đến đường quốc lộ 21 huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; ban hành nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các dự án thuộc lĩnh vực Y tế; ban hành nghị quyết về giao chi tiết vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; ban hành nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh; ban hành nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam; ban hành nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; ban hành nghị quyết về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn do ngân sách tỉnh bố trí vốn; ban hành nghị quyết về dừng thực hiện chủ trương đầu tư (kết thúc chủ trương đầu tư) Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 30m phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình ( đoạn từ QL.21B đến QL.21), thành phố Phủ Lý; ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu thứ 17 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; ban hành nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

       Tiếp đó, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình ban hành Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp.

 

 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp

         Sau khi nghe Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo, giải trình về những nội dung cần làm rõ qua thảo luận. Với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua 14 nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

 Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

 Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm rõ thêm một số nội dung các đại biểu thảo luận

         Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và Quyết nghị thông qua 14 Nghị quyết. Thành công của kỳ họp khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các Nghị quyết cụ thể, sát thực; Đồng thời, cũng thể hiện sự chủ động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các Tổ Đại biểu HĐND, các vị Đại biểu HĐND trong việc đề xuất và xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; tài chính - ngân sách; đất đai; nông nghiệp - nông thôn...; bảo đảm sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phân bổ cho tỉnh Hà Nam và các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; duy trì các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống của Nhân dân.

 

 Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

        Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, ngay sau Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh cụ thể hóa, tổ chức thực hiện; chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua kịp thời, hiệu quả; tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; các Dự án đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh để triển khai thi công và bảo đảm giải ngân vốn kịp thời, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo Nghị quyết đã được thông qua; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu về Cải cách hành chính mà HĐND tỉnh vừa nhất trí cho điều chỉnh phải thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu đã điều chỉnh; đồng thời, phấn đấu đạt cao hơn để tạo đà cho những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, bền vững, đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Tập trung rà soát lại các nguồn thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức số thu ngân sách đã được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm tự chủ và có đóng góp về ngân sách Trung ương.

         Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với Cử tri; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, nhất là các Nghị quyết thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và các Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

        Các vị Đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu Nhân dân; Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân trong tổ chức thực hiện, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập