Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

         Chiều ngày 29/3/2023, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng nhân dân giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh. 

anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
  Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu hội nghị 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, thường xuyên đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; duy trì nền nếp việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng, các hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; duy trì việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

anh tin bai
 Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Phó Bí thư Đảng đoàn,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm

        Tại hội nghị, các thành viên trong Đảng đoàn đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, đồng thời đề xuất những giải pháp, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới  

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Đảng đoàn,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng đoàn đề nghị Đảng HĐND tỉnh phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề:

Tiếp tục quán triệt sâu rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn thể các cơ quan của HĐND tỉnh, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp; Tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm, gắn với tăng cường lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương của tỉnh để lãnh đạo triển khai thực hiện, nhất là các yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp, phiên họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, hoạt động chất vấn, giải trình. Lãnh đạo các cơ quan của HĐND tỉnh tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh, đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đúng quy định pháp luật, thẩm quyền, khả thi, mang tính ổn định. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, không ảnh hưởng đến công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương; qua giám sát, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xử lý kịp thời các vi phạm, khuyết điểm của các cơ quan được giám sát và tham mưu đề xuất kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, phiên họp HĐND tỉnh, trong đó quan tâm đầu tư việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính liên thông trong trao đổi, cung cấp thông tin hoạt động giữa HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 455
  • Trong tuần: 20 163
  • Tất cả: 1184125
Đăng nhập