Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023

Thực hiện hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 24/11/2023 của BTV Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh, trong các ngày 18-19/12/2023, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

anh tin bai
 Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị. Về nội dung kiểm điểm, đồng chí Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đối với tập thể thực hiện kiểm điểm trên cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023; đối với cá nhân, từng cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kiểm điểm làm rõ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra tại kỳ kiểm điểm.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023. Theo báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, năm 2023 trước những thuận lợi, khó khăn đan xen, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, đạt được một số kết quả nổi bật như:

Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ phương hướng, chủ trương trong ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh để thể chế hoá các quy định pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khoá XX;... góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2023; phối hợp với UBND, UBMTTQ tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định..

Đảng đoàn HĐND tỉnh thường xuyên quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI, Trung ương 4 Khoá XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc phối hợp, cung cấp các tài liệu của các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh phục vụ công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh có nội dung chưa đầy đủ, kịp thời; còn 1 số ý kiến kiến nghị của cử tri kéo dài, kết quả giải quyết còn hạn chế...

Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023, cá nhân thành viên Đảng đoàn,Thường trực HĐND tỉnh tham gia đóng góp ý kiến về báo cáo kiểm điểm của tập thể. Căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kết quả kiểm điểm năm 2023; Tập thể Đảng đoàn đã bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023

Sau phần kiểm điểm tập thể, thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh trình bày bản tự kiểm điểm; trong đó thực hiện tự kiểm điểm: về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên…

Với  tinh thần dân chủ, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, các đồng chí thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh đã có những ý kiến tham gia đóng góp về hoạt động của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh; những ưu điểm, hạn chế của từng đồng chí và góp ý, đề xuất thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.

Tiếp đó, thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu, đánh giá, xếp loại đối với cá nhân thành viên Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập