Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2023 theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

        Ngày 19/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2023 theo chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Lãnh đạo các phòng thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND tỉnh.

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 báo cáo kết quả công tác phối hợp năm 2023 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh

        Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp công tác số 05/Ctr-BTGTU-HĐND ngày 10/8/2021 góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư. Hai đơn vị tích cực tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kỳ họp HĐND, phiên họp, Nghị quyết của HĐND tỉnh, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp nắm bắt thông tin, các luồng dư luận của xã hội quan tâm đảm bảo kịp thời, từ đó có giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả; phối hợp trong công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề có tính chất bức xúc, nhân dân quan tâm, nhất là những ý kiến, kiến nghị của cử tri chậm giải quyết, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

anh tin bai

 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2023; đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

anh tin bai
 Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu thống nhất tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giao Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp đã ký kết; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó tập trung các cơ chế, chính sách có tác động tới Nhân dân, về chủ trương liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo sự đồng thuận, bảo đảm nghị quyết, chủ trương đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là các Kỳ họp HĐND tỉnh, Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn; việc đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư, khiếu nại của công dân; kết quả các cuộc giám sát chuyên đề của các cơ quan của HĐND tỉnh có liên quan đến quyền lợi ích, đời sống sinh hoạt của đông đảo Nhân dân; Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp trong nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt việc tổng hợp các nội dung có tính chất bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, gửi Thường trực HĐND tỉnh để nghiên cứu có văn bản đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết; Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chỉ đạo cán bộ của đơn vị tăng cường chia sẻ thông tin hoạt động, kênh thông tin chính thống của đơn vị và tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia hưởng ứng các Cuộc thi do Trung ương tổ chức trong đó có giải Diên Hồng do Uỷ ban TVQH tổ chức hằng năm; Hai đơn vị phối hợp triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên truyền, nhất là Quy định số 175-QĐ/TU về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt việc đánh giá sơ kết, tổng kết định kỳ kết quả phối hợp để từ đó có những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập