Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX.

        Chiều ngày 24/11/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin &Truyền thông, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Báo Nhân dân tại Hà Nam, thường trú TTXVN; Lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh. 

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu tại hội nghị

         Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh; triển khai nhiệm vụ tuyên truyền đối với các đơn vị liên quan.  

          Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh dự kiến được tổ chức trong 2,5 ngày (Từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2023 ), tại Hội trường UBND tỉnh Hà Nam, kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên: khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và bế mạc kỳ họp.

         Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo gồm: kết quả hoạt động năm 2023; chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐND tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri (các ý kiến kiến nghị tại Kỳ họp thứ 13 và các ý kiến, kiến nghị khác trước thời điểm tiếp xúc cử tri Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh); kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo tài chính nhà nước năm 2022; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo về kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm, công tác an ninh trật tự, công tác quốc phòng địa phương, công tác thi hành án dân sự, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024........; kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực; kết quả thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và 06 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện một số Nghị quyết tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh về chủ trương dừng thực hiện dự án, dừng chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; báo cáo tổng hợp điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 do UBND tỉnh đã thực hiện.

Xem xét Thông báo Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

         Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh dự kiến thông qua các Nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND tỉnh gồm: 

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh bố trí vốn; bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương, dừng chủ trương đầu tư một số Dự án đầu tư xây dựng.

Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024;  phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2022; giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 để ghi thu ghi chi tiền bồi thường GPMB đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2024; quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ hằng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam; giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024; phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2023-2024 và Y tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023; về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024. Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Nghị quyết về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị quyết, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024; 

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ
 phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đề xuất những nội dung đảm bảo việc thực hiện công tác tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời nêu một số ý kiến đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, khóa XIX đạt hiệu quả.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp và kết quả của kỳ họp, cụ thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền về kỳ họp. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch triển khai công tác tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường trục chính trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về kỳ họp. Sở Thông tin và Truyền thông cử phóng viên đưa tin đầy đủ hoạt động của kỳ họp, thực hiện đưa tin đầy đủ các hoạt động của kỳ họp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp (Thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm Kỳ họp; thông tin về diễn biến Kỳ họp; kết quả kỳ họp, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung một số các cơ chế, chính sách được HĐND tỉnh thông qua sau Kỳ họp); cử phóng viên dự và đưa tin về diễn biến Kỳ họp; chuẩn bị tốt các điều kiện để phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp theo chương trình của kỳ họp, bố trí cán bộ, phóng viên trực, ghi hình và đưa tin đầy đủ các phiên họp tổ của các tổ đại biểu HĐND tỉnh; cử bộ phận phục vụ đường dây nóng tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tọa Kỳ họp chỉ đạo cơ quan chức năng trả lời tại Kỳ họp.  

Văn phòng UBND tỉnh phân công cán bộ, chuyên viên tiếp nhận ý kiến, kiến nghị qua đường dây nóng chuyển tới kỳ họp; đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ kỳ họp, tạo điều kiện cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và VNPT Hà Nam kết nối đầu cuối phục vụ kỳ họp.

 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản, tài liệu có liên quan đến kỳ họp, phục vụ công tác tuyên truyền của kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập