Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 01/2024

Sáng ngày 11/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2024 để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực y ban MTTTQ tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả công tác phối hợp tổ chức Kỳ họp thứ mười sáu (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh và Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  đại diện lãnh đạo HĐND huyện Bình Lục 

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
  báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Tại phiên họp, đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động tháng 12/2023, công tác phối hợp tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2024 và trong thời gian tới. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp, chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2023, triển khai kế hoạch phối hợp công tác năm 2024; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Đánh giá kết quả hoạt động Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2023,  Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và tổ chức kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh; kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời lượng các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cử tri; nội dung, chương trình, điều hành các Phiên họp khoa học, hợp lý, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm; kỳ họp đã thông qua 28 Nghị quyết về các lĩnh vực theo thẩm quyền, trong đó có một số nội dung quan trọng như: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công, chủ trương một số dự án đầu tư công, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, nông nghiệp….; tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, minh bạch, kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; Thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân định kỳ hằng tháng...

Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng và trình HĐND tỉnh 22 tờ trình và dự thảo Nghị quyết và 16 báo cáo. Trong quá trình tổ chức kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của HĐND tỉnh trong công tác phục vụ kỳ họp, công tác thông tin, tuyên truyền... Sau kỳ họp, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; đối với các nghị quyết chuyên đề khác, UBND tỉnh đã ban hành quyết định, văn bản triển khai thực hiện. 

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Đức VượngỦy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp

Về một số kết quả nổi bật trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2023: trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị các nội dung, tổ chức 5 kỳ họp (trong đó có 03 kỳ họp chuyên đề, 02 kỳ họp thường lệ) đảm bảo quy định, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương; phối hợp tổ chức phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp; tích cực phối hợp trong triển khai, thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề; giám sát thường xuyên việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp. Phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên theo dõi đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, triển khai kịp thời các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường xuyên giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh. Thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhất là truyên truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; vận động Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương… 

anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ
  Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực y ban MTTTQ tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả công tác phối hợp tổ chức Kỳ họp thứ mười sáu (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả của Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTTQ tỉnh năm 2023phối hợp tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các cơ quan cần khắc phục.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phối hợp công tác: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư công… năm 2024; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư công đảm bảo các yêu cầu tiến độ, quy định của pháp luật; tích cực chỉ đạo xem xét, giải quyết hiệu quả những vấn đề Cử tri và Nhân dân quan tâm; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương thường xuyên rà soát, nắm tình hình triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách trực tiếp liên quan đến đời sống, sản xuất của người dân. Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai tới các tổ chức thành viên tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của Cử tri và Nhân dân, tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan chức năng để chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời;  Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo đúng chủ trương, chính sách pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo mục tiêu ổn định, phát triển của tỉnh và của các địa phương. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm; nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, bảo đảm việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tập trung khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong việc đề xuất, chuẩn bị các nội dung tổ chức các Kỳ họp HĐND tỉnh

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy chế phối hợp giữa các bên; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm chất lượng và giá cả hàng hóa, dịch vụ cung ứng, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong dịp Tết. Tập trung chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn dịp trước, trong và sau tết để Nhân dân được đón Tết cổ truyền với không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập