Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2023

          Sáng ngày 23/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2023 nhằm đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10, 11/2023, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các Ban chuyên trách của HĐND tỉnh; Lãnh đạo sở: ban, ngành có liên quan.

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10, 11/2023; nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Theo báo cáo, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2023; nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tổ chức Kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; rà soát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã ban hành, nắm bắt những vướng mắc, bất cập để đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và phát huy hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế đã ký kết; phối hợp UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời.  

Thường trực HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy định; thường xuyên chỉ đạo giám sát, nắm tình hình, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Các Ban của HĐND tỉnh tập trung triển khai các Cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh năm 2023 đã đề ra như: giám sát tình hình quản lý thu thuế, phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh; giám sát thực trạng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.  

Bên cạnh kết quả đã đạt được cũng còn có một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc phối hợp trong chỉ đạo giải quyết, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa quyết liệt, thường xuyên, hiệu quả chưa cao; kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh có mặt còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, thu ngân sách, một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp.

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tham dự phiên họp tập trung đánh giá kết quả công tác tháng 10, tháng 11 năm 2023 của các cơ quan; tiến độ chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; đề nghị xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như: nâng mức hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà văn hoá cho các tổ dân phố sau sáp nhập và mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam; rà soát một số nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành nhưng chưa thực hiện được; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy và Đông Đáy...

anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả của các cơ quan đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thực hiện tốt một số nội dung: chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu trên địa bàn nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định; hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý, chất lượng, khả thi (nhất là các nghị quyết về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố). Thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; tập trung triển khai thực hiện những cơ chế, chính sách, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ. Tập trung hoàn thành Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chỉ đạo của cấp trên.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tăng cường phối hợp giải quyết các nhiệm vụ phát sinh kịp thời, đúng quy định; phối hợp đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có tính chất bức xúc, kéo dài liên quan đến một số lĩnh vực đời sống, sinh hoạt của cử tri và nhân dân (chất lượng cung cấp nước sạch; việc cấp giấy CNQSD đất; xử lý ô nhiễm môi trường …).  

  Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn ứng cử, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề xuất xem xét, xử lý; tích cực nghiên cứu các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 để thảo luận, tham gia ý kiến và quyết định các vấn đề; giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, đồng thời tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập