Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-TTHĐND ngày 20/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/01/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với sở Xây dựng; tham gia đoàn giám sát có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

anh tin bai
 Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc sở Xây dựng đã báo cáo việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức của Sở Xây dựng, tập trung vào một số nội dung như: Việc quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị; việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức; kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của đơn vị... công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức; việc chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính; Kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cơ quan liên quan đến việc thực hiện các văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về thẩm định, cho ý kiến vào hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc lĩnh vực ngành quản lý; thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau khi thiết kế cơ sở đối với các công trình...

anh tin bai

 

anh tin bai

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc sở Xây dựng; đồng thời đề nghị Lãnh đạo sở báo cáo, làm rõ một số nội dung mà thành viên Đoàn giám sát quan tâm: việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực thi các quy định pháp luật... 

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh uỷ viên,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 

         Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời gian qua. Đề nghị Sở tiếp thu đầy đủ những ý kiến tham gia, đóng góp tại buổi giám sát, nhất là những nội dung cần bổ sung, làm rõ để hoàn thiện báo cáo gửi về Đoàn giám sát; kịp thời có các giải pháp trong lãnh đạo, điều hành để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là làm tốt chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc Sở, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xứng đáng là công bộc của nhân dân, vì nhân dân phục vụ... ./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập