Đại hội chi bộ IV, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam.

         Chiều ngày 15/02/2023, Chi bộ IV trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023-2025. Đến dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự Đại hội có các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Văn phòng và toàn thể đảng viên Chi bộ IV.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Văn Trù, Phó Bí thư Chi bộ IV trình bày báo cáo chính trị

Tại Đại hội, các đại biểu dự Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị 2020-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025; báo cáo kiểm điểm Bí thư, Phó bí thư; Đề án nhân sự bầu Cấp ủy Chi bộ, Đề án nhân sự bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.

anh tin bai
 Đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng phòng HC-TC-QT, Bí thư chi bộ
 trình bày báo cáo kiểm điểm cấp uỷ chi bộ

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng ủy cơ quan, Chi bộ IV đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt kết quả quan trọng, thể hiện ở các mặt: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát theo quy định; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động của đoàn thể cấp trên phát động. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng quản lý nhân sự, hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng dự toán, giúp Lãnh đạo cơ quan quản lý sử dụng nguồn kinh phí, tài sản hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, công tác hành chính, lưu trữ; phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu, tổ chức phục vụ tốt các chương trình công tác của HĐND, Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND và Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh..

 Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội về: công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ.

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy,
 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế đề nghị chi bộ trong thời gian tới cần khắc phục. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển đảng viên; tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả viêc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là trong triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện của đảng viên, người lao động; bám sát chương trình công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thống nhất lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, bầu vào Chi ủy khóa mới và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025, để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025 đề ra.

Tại Đại hội, với tinh thần nghiêm túc, thực hiện các trình tự, thủ tục đúng quy định các đảng viên trong chi bộ đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới, bầu đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng phòng HC-TC-QT, Bí thư Chi bộ IV khoá 2020-2023 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Vũ Thị Hoà, Phó Trưởng phòng HC-TC-QT giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

anh tin bai

Các đồng chí đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ 

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2023 - 2025./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập