Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hà Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028.

          Sáng ngày 24/3/2023, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Thị Hường, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Tham dự Đại hội các đồng chí Lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

          Tại Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Công Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng Phòng HC-TC-QT, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp và dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023 trình Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. 

anh tin bai
 Đồng chí Đinh Văn Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo
 tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 
anh tin bai
 Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh
 báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp và dự thảo Văn kiện Đại hội
 Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023

          Theo báo cáo chính trị trình đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng ủy Văn phòng, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo Văn phòng, các Ban của HĐND tỉnh, BCH Công đoàn Văn phòng đã triển khai và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở, đạt được một số kết quả như: Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động (CBCCNLĐ) trong cơ quan, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho CBCCLĐ về chế độ lương, phụ cấp, xét nâng lương, các chế độ BHXH, BHYT, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để CBCC trong cơ quan được học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tuyên truyền triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến CBCCNLĐ, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền vận động đoàn viên hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa do cơ quan, công đoàn cấp trên phát động. Phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn, nhằm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Triển khai làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác tài chính....

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế cần được khắc phục, đó là: Công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn có lúc còn chưa kịp thời; các hoạt động còn chưa nhiều, nội dung chưa thật sự phong phú để thu hút nhiều đoàn viên tham gia...

          Cũng tại đại hội, các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình đại hội; đề xuất giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Công Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra. 

anh tin bai
 Đồng chí Trần Thị HườngPhó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh
 phát biểu chỉ đạo tại đại hội

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hường, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị BCH công đoàn cơ quan khóa tới cần tập trung triển khai một số nội dung: BCH Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, người lao động; chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hằng năm, nắm bắt kịp thời tâm tự, nguyện vọng của cán bộ, công chức. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, người lao động thông qua việc tổ chức cho CBCCNLĐ tham gia học tập quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp. BCH công đoàn cơ quan cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công đoàn, góp phần xây dựng công đoàn cơ quan vững mạnh; thực hiện tốt công tác tham gia, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào đảng. BCH Công đoàn khóa mới cần xây dựng Quy chế làm việc, phân công cụ thể cho từng đồng chí trong BCH công đoàn; xây dựng chương trình công tác hằng năm, nhằm cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội của Công đoàn cơ quan và Nghị quyết của Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh. Đề nghị đại biểu dự đại hội xem xét, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn để bầu vào BCH Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời, lựa chọn các đồng chí đại diện tiêu biểu cho để bầu đi dự Đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. 

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy,
 Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

 

anh tin bai
 Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn
 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

           Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp đó Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đại hội cũng đại biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập