Đại hội điểm chi bộ III, trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam.

        Sáng ngày 10/02/2023, Chi bộ III trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2023-2025. Đến dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự Đại hội có các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Văn phòng và toàn thể đảng viên Chi bộ III.

anh tin bai
 Đồng chí Chu Quốc Thành, Bí thư Chi bộ III,
 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo chính trị

Tại đại hội, đồng chí Chu Quốc Thành, Bí thư Chi bộ III, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thay mặt chi bộ trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội. Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ cấp trên, Chi bộ III đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt kết quả quan trọng, thể hiện ở các mặt: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động của đoàn thể cấp trên phát động. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ đã vận động đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao: giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tham mưu cho Thường trực HĐND triển khai hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, tổ chức kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tổ cáo chuyển các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết; tham mưu tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu cho Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch..

 Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu đóng góp cho báo cáo chính trị trình Đại hội về: công tác xây dựng đảng, đoàn thể; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy,
 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Chi bộ III đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ nhiệm kỳ tới cần làm tốt một số nhiệm vụ: cấp ủy chi bộ cần đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả viêc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Đảng ủy cấp trên. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thống nhất lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, bầu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.

Cũng tại Đại hội, các đảng viên trong chi bộ đã bầu ra 02 đồng: Đồng chí Chu Quốc Thành, Bí thư Chi bộ III nhiệm kỳ 2020-2023 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Lương Thị Thu Hương, Phó Bí thư Chi bộ III, nhiệm kỳ 2020-2023 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

anh tin bai

Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng chi bộ 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập