Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2024.

Chiều ngày 12/01/2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cùng các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.   

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

   Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Chu Quốc Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Thị Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng báo cáo hoạt động tài chính của cơ quan năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, chương trình công tác năm 2024. 

anh tin bai
 Đồng chí Chu Quốc Thành, Phó Chánh Văn phòng
  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị
anh tin bai
 Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,
 Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả mà HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã đạt được trong năm 2023, cụ thể: đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia 03 kỳ hQuốc hội; phối hợp với các cơ quan tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức 05 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 96 Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp hằng tháng, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp đúng quy định; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến, tham gia đóng góp đối với 25 dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến. Tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 11 cuộc giám sát (trong đó có 08 cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; 03 cuộc giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh ). Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Phục vụ các hoạt động đối ngoại của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các điều kiện hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh…

Tập thể lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, công chức cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành suất xắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc; duy trì và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các hoạt động, kế hoạch của cơ quan.

Kết quả các phong trào thi đua năm 2023: Cơ quan Văn phòng được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”,  đề nghị tặng Cờ thi đua UBND tỉnh; Công đoàn Văn phòng đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, được tặng giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh; tập thể các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 01 phòng được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 100%  cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó: 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 02 đồng chí được đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 04 đồng chí được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức trong cơ quan đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động của Văn phòng, Công đoàn Văn phòng năm 2023; đề xuất với Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Lãnh đạo Văn phòng, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh quan tâm một số nội dung, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. 

anh tin bai

Đồng chí Bùi Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh tham luận tại hội nghị


anh tin bai
 Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt được trong năm 2023; đồng thời, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng, Công đoàn cơ quan, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm; trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ kỳ họp, phiên họp; các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội, tham mưu đóng góp ý kiến đối với các dự án luật; hoạt động khảo sát, giám sát; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Quan tâm tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp; đảm bảo tốt điều kiện làm việc, sử dụng hiệu quả, tiết kiện cơ sở vật chất đã được trang bị. Đồng thời đề nghị, Cán bộ, công chức cơ quan tích cực, chủ động trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. Công đoàn cơ quan phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành nội dung công bố các quyết định thi đua, khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

anh tin bai

 

 Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
 trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Hành chính- Tổ chức- Quản trị

 

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao danh hiệu
 chiến sỹ thi đua cơ sở cho các đồng chí Lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh

 

anh tin bai
 Đồng chí Chu Quốc Thành, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
 trao giấy khen cho các phòng đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 

Sau nội dung phát động thi đua, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thị Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024./.

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh
 và đồng chí Trần Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng ký kết giao ước thi đua năm 2024


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập