Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Ngày 10/11/2022theo chương trình kỳ họp, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các nội dung còn có ý kiến khác nhau như: tên gọi của dự án luật; thành lập Liên đoàn hợp tác xã; vị trí, vai trò của Liên minh được hợp tác xã; các hình thức tổ chức hợp tác xã, kế toán, kiểm toán hợp tác xã.

           Tham gia thảo luận tại Hội trường, đại biểu Trần Thị Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật Hợp tác xã hiện hành, nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tế, thúc đẩy phát triển đối với kinh tế tập thể, trong đó Hợp tác xã là trọng tâm.

Đại biểu  Trần Thị Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam 

phát biểu tại hội trường

       Theo đại biểu, về tên gọi của dự án Luật: đại biểu nhất trí với việc giữ tên gọi như hiện hành là Luật Hợp tác xã (sửa đổi); thực chất trong dự thảo luật chủ yếu quy định về hợp tác xã còn các thực thể khác cũng chỉ quy định để xác lập tên gọi, không có nội dung mang tính đặc thù.

        Đối với chính sách để phát triển Hợp tác xã quy định tại các từ Điều 16 đến Điều 21 của dự thảo Luật:

        - Theo đại biểu, Điều 19 (Nội dung chính sách) của dự thảo thể hiện chưa rõ ràng giữa các ưu đãi của Nhà nước: một là nhiệm vụ chính sách mà cơ quan quản lý nhà nước phải làm; hai là quyền của tổ chức kinh tế hợp tác. Nội dung này tạo nên sự khó hiểu. Ví dụ: điểm đ khoản 1 về xây dựng và triển khai các Chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận  thức, kiến thức quản trị và sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế hợp tác; điểm e khoản 1 quy định: người dân, các tổ chức kinh tế hợp tác được hỗ trợ thông tin, tư vấn về pháp lý, thủ tục thành lập mới, chuyển đổi từ Tổ hợp tác sang hợp tác xã nhưng không rõ dịch vụ hỗ trợ miễn phí hay hỗ trợ với giá dịch vụ ưu đãi;

+ Điểm a khoản 2 Điều 19: quy định việc tính thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, miễn giảm tiền thuê đất .... Theo dự thảo của Luật Đất đai (sửa đổi) đang trình Quốc hội thì việc này quy định tại Điều 162 và giao cho Chính phủ quy định; Theo Điều 140 (dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sửa đổi) ) có nhắc đến Hợp tác xã ở khoản 2 Điều này. Vì vậy, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo sắp xếp lại để có thể tách điều này thành 02 điều cụ thể; theo đó, 01 điều quy định về những chính sách lớn mà nhà nước phải làm để thúc đẩy phát triển hợp tác xã và kinh tế tập thể và 01 điều quy định về các ưu đãi cụ thể, rõ ràng mà hợp tác xã được hưởng thì mới khả thi và hợp tác xã mới có thể được thụ hưởng.

        - Điều 21 quy định Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Đại biểu tán thành việc quy định là Quỹ tài chính ngoài ngân sách. Tuy nhiên, hồ sơ dự án Luật trình kỳ họp không đánh giá về hoạt động của Quỹ này đã được thành lập từ năm 2009 và đang được điều chỉnh hoạt động theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chỉnh phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá để Quốc hội có thêm thông tin xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, cân nhắc thêm việc quy định cho phù hợp về nguyên tắc cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư vì theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ hiện nay cũng chỉ quy định “Lãi suất cho vay của Quỹ hợp tác xã phải phù hợp với chính sách ưu đãi, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã của Chính phủ và từng địa phương, đồng thời, đảm bảo nguyên tắc trang trải đủ chi phí hoạt động của Quỹ hợp tác xã và phù hợp với quy định của pháp luật về lãi suất cho vay”; Nghị định này quy định rõ Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc là tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình hợp tác xã, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn, nhằm thực hiện chức năng cho vay cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã. Đại biểu đề nghị dự thảo Luật cũng nên quy định Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để Chính phủ có căn cứ quy định;  không nên giao chung chung cho Chính phủ quy định, do Quỹ này là quỹ có hoạt động tín dụng ủy thác chứ không phải như các Quỹ ngoài ngân sách khác.

           Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;  Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 263
  • Trong tuần: 4 810
  • Tất cả: 831798
Đăng nhập