Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề .

Thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, từ ngày 26-29/12/2022, Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham dự giám sát có đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh. 

anh tin bai

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát tập trung giám sát các nội dung: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm các nguồn lực là vật lực và tài lực từ: Ngân sách nhà nước, Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, viện trợ ngoài nước; nguồn lực huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; Nhân lực gồm: Lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch được huy động trong ngành Y tế, Quân đội, Công an; lực lượng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng; các lực lượng khác.

Việc tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế cơ sở; Việc ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; Hệ thống tổ chức y tế cơ sở, mối quan hệ giữa các cơ sở thuộc tuyến y tế cơ sở và việc đáp ứng với thực hiện chức năng nhiệm vụ; cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với y tế cơ sở; phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính cho y tế cơ sở; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực bảo đảm cho hoạt động của y tế cơ sở; Kết quả thực hiện nhiệm vụ bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên và trong phòng, chống đại dịch (phòng, chống dịch COVID-19), ứng phó với thảm họa.

 Việc tổ chức bộ máy y tế dự phòng, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng, trong đó giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng;  Hệ thống tổ chức thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng các cấp; Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với y tế dự phòng; phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính cho y tế dự phòng; nguồn nhân lực bảo đảm cho hoạt động của y tế dự phòng; Kết quả thực hiện bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên (phòng, chống, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm) và trong phòng, chống đại dịch (phòng, chống dịch COVID-19), kiểm soát dịch bệnh.

Qua giám sát đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Từ đó Đoàn giám sát sẽ đề xuất, kiến nghị để các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy các kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập